Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

logo_bezdomne_zwierzeta

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Rewitalizacja

Mapa Sułkowic

polplan mapa

Prezentacje multimedialne

prow prezent menu

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)
Sprawozdawczość dotycząca opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami Drukuj Email
czwartek, 31 stycznia 2019 10:53, odsłon: 176

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przypomina o zbliżającym się okresie rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami.
 
Podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, do urzędu marszałkowskiego za 2018 rok (sprawozdanie roczne) w terminie do 31 marca 2019 roku www.malopolska.pl/srodowisko.
 
Od 1 stycznia 2017 roku zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a, do urzędu marszałkowskiego.
 Od 1 stycznia 2018 roku kompetencje w zakresie opłat za usługi wodne w tym opłaty za pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przeszły do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zmiana została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 z późn. zm.).

Więcej…
 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - NABÓR WNIOSKÓW WZNOWIONY Drukuj Email
wtorek, 29 stycznia 2019 12:32, odsłon: 211

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje,
że w dniu 21 stycznia 2019 r. został wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
 
Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub – w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną – w formie papierowej. Więcej informacji można uzyskać pod wskazanym adresem:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Krakowie, ul. Kanonicza 12

Tel. (12) 422 94 90  (wew. 2)

 

Szczegółowe informacje o Programie:

https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/strona-glowna-programu

 

APEL BURMISTRZA Drukuj Email
poniedziałek, 28 stycznia 2019 17:52, odsłon: 1453

Szanowni Mieszkańcy i Goście!

Jestem oburzony wandalizmem, jaki dokonuje się w publicznych toaletach mieszczących się przy kościele w Sułkowicach.

Apeluję do wszystkich Mieszkańców i Gości, aby z rozwagą i należytą kulturą korzystać z udostępnionych obiektów publicznych.

Nie bądźmy obojętni wobec aktów wandalizmu i będąc świadkami takich dewastacji zgłaszajmy to bezpośrednio na policję.

Informuję, że wobec sprawców zostaną wyciągnięte konsekwencje, a dzięki zamontowaniu rozszerzonego monitoringu, będzie możliwość ich bezwzględnego ukarania.

W związku z powtarzającą się sytuacją niszczenia publicznych toalet,  będą one czynne przez cały tydzień w godz. 7:00 - 19:00.

Pamiętajmy o tym, że potrzeb w naszej gminie jest wiele, wybudowanie toalet było bardzo kosztowne, a wszelkie naprawy będące skutkiem bezmyślnego zachowania wandali będą ograniczać nasz wspólny budżet.

Artur Grabczyk
Burmistrz
Gminy Sułkowice

 

zniszczone WC

Więcej…
 

Podziękowanie za zaproszenie Drukuj Email
poniedziałek, 28 stycznia 2019 15:35, odsłon: 136

Jubileusz prof. dr hab. inż. Kazimierza Flagi, dr h. c. multi

Składam serdeczne podziękowanie za zaproszenie na uroczystości 80-lecia urodzin i 50-lecia odnowienia doktoratu prof. dr hab. inż. Kazimierza Flagi, dr h. c. multi, które odbyły się w dniu 24 stycznia br. na terenie Politechniki Krakowskiej.

To dla mnie wielkie wyróżnienie, iż w tak ważnym dla Pana Profesora dniu mogłem w imieniu swoim, jak i Mieszkańców Gminy złożyć życzenia naszemu wybitnemu Rodakowi.

 

Artur Grabczyk

BURMISTRZ

list gratulacyjny

 

V sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach VIII kadencji Drukuj Email
piątek, 25 stycznia 2019 13:56, odsłon: 5540

V sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00

w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6

Więcej…
 

Styczniowe podziękowania dla wyróżniających się druhen i druhów. Drukuj Email
piątek, 25 stycznia 2019 13:44, odsłon: 1151

podziekowania_osp

Markowe rękawice i słowa wdzięczności.

Jak co roku w miesiącu styczniu wyróżniający się strażacy oraz Zarząd Gminny OSP w Sułkowicach spotkali się z Burmistrzem, który podtrzymując tradycje styczniowych spotkań podziękował strażakom za to że są, że zawsze można na nich liczyć, za poświęcenie i chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Więcej…
 

Konsultacje dla Mieszkańców Gminy Sułkowice Drukuj Email
wtorek, 22 stycznia 2019 16:11, odsłon: 54

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Miejski w Sułkowicach zapraszają mieszkańców Gminy Sułkowice na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich, które odbędą się w dniu 31.01.2019 r., godz. 13:00-15:30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sułkowicach (Stara Szkoła, Rynek 6).

PLAKAT INFORMACYJNY

 

XVI Małopolski Turniej Piłki Nożnej im. Janusza Światłonia o puchar Prezesa Firmy INTER- ZOO Drukuj Email
wtorek, 22 stycznia 2019 14:04, odsłon: 1008

turniej

Szczytny cel i sportowe wrażenia

W dniach 19-20 stycznia 2019 roku na hali sportowej SP nr 2 w Sułkowicach został przeprowadzony XVI Małopolski Turniej Piłki Nożnej im. Janusza Światłonia o puchar Prezesa Firmy INTER-ZOO współorganizowany przez Burmistrza Sułkowic oraz KS Gościbia. W turnieju wzięło udział 17 drużyn, które reprezentowały firmy i zakłady pracy z województwa małopolskiego. Były to:

Więcej…
 

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Drukuj Email
poniedziałek, 21 stycznia 2019 10:56, odsłon: 68

KOMUNIKAT

W dniu 31 stycznia upływa termin płatności I raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Prosimy o terminowe dokonanie opłat.

Proszę również pamiętać o terminie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2018.

UM Ref. Spraw Obywatelskich

 

 

Mityng z okazji 11 rocznicy Grupy AA "Trzeźwiejący Razem" Drukuj Email
środa, 16 stycznia 2019 09:15, odsłon: 228

Grupa AA "Trzeźwiejący Razem"

serdecznie zaprasza na

Uroczysty Mityng

z okazji 11 rocznicy powstania grupy

w dniu 19 stycznia 2019 roku, o godzinie 17:00

 

Więcej…
 

Gwiazdkowa Niespodzianka w Sułkowicach. Drukuj Email
poniedziałek, 14 stycznia 2019 18:31, odsłon: 604

gwiazdkowa niespodziankaJuż po raz dziesiąty gościliśmy u nas Gwiazdkową Niespodziankę  z Krakowa z Grażyną Konieczną oraz Danutą Sołtys - prezes Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i  Inwalidów „Klub Seniora” z Sułkowic.

W spotkaniu w dniu 12.01.19 roku uczestniczyli Burmistrz Artur Grabczyk, Sekretarz Gminy Małgorzata Dziadkowiec oraz Dyrektor SP 2 w Sułkowicach Marceli Pacut.

Burmistrz podziękował wszystkim za tę wspaniałą inicjatywę mówiąc, że "nie ma nic cenniejszego, niż uśmiech dziecka".

Więcej…
 

Koło Łowieckie ,,Szarak” w Krakowie Drukuj Email
piątek, 11 stycznia 2019 14:47, odsłon: 77

 Informacja o terminach polowania zbiorowegoszkody lowieckie avatar

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że w dniu: 26 stycznia 2019 r., o godzinie 7:30, Koło Łowieckie ,,SZARAK” w Krakowie przeprowadzi polowanie zbiorowe na dziki, na terenie miejscowości Wola Radziszowska i Radziszów.

 

Nowe zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej Drukuj Email
czwartek, 10 stycznia 2019 15:55, odsłon: 324

NOWE ZASADY  KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Od 1 stycznia 2019 r. następuje poszerzenie katalogu osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w taki sposób, że uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która złoży pisemne oświadczenie  o braku możliwości poniesienia odpłatnej pomocy prawnej.

Więcej…
 

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. Drukuj Email
poniedziałek, 07 stycznia 2019 12:14, odsłon: 510

Burmistrz Gminy Sułkowice zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w dziedzinach:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- zgodnie z „Programem współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” - przyjętym uchwałą Nr LIV/340/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 14 listopada 2018 r.

Więcej…
 

Sesja Rady Miejskiej nr IV z dn. 28 grudnia 2018 r. Drukuj Email
czwartek, 03 stycznia 2019 15:34, odsłon: 862

Na zakończenie roku

radni_uroczysta Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach w 2018 r. została podzielona tradycyjnie – na część roboczą, i część uroczystą. Na sesji roboczej w sali samorządowej w Starej Szkole w Sułkowicach radni rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2018 rok Nr XLIV/261/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2017 roku. Przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sułkowice.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 10 z 116

Inwestycje 2017

  • Inwestycje 2016
  • Inwestycje 2016
  • Inwestycje 2016
  • Inwestycje 2016
  • Inwestycje 2016

Biertowice - budowa hali sportowej

hala mini

BEZPIECZEŃSTWO

osp logo  oc logo 

Remontujemy zabytki

studnia mini

Porady prawne

paragraf

    

Gmina Sułkowice
facebook

Fundusze unijne

PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020

Program Operacyjny  Infrastruktura i Środowisko

Małopolski Regionalny  Program Operacyjny

Program Rozwoju  Obszarów Wiejskich

wfosigw

Gazeta Gminna

Nasze Insygnia

 

sok

Współpraca

  • Współpraca
  • Współpraca

 

podkowka