Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

logo_bezdomne_zwierzeta

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Rewitalizacja

Mapa Sułkowic

polplan mapa

Prezentacje multimedialne

prow prezent menu

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2012/2013 Drukuj Email
czwartek, 07 listopada 2013 08:57, odsłon: 1401

sprawozdaniePrzedstawiamy informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sułkowice za poprzedni rok szkolny (2012/2013), w tym o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego. Informacja niniejsza stanowi praktyczne kompendium wiedzy o aktualnym stanie gminnej oświaty.

 

Rozalia Oliwa

Wiceburmistrz

Więcej…
 

Postanowienie Wojewody Małopolskiego w sprawie: Budowa mostu na rzece Skawince wraz z drogą dojazdową do drogi wojewódzkiej nr 956 w miejscowości Biertowice wraz z rozbiórką istniejącej kładki. Drukuj Email
wtorek, 03 czerwca 2014 12:43, odsłon: 602


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f. ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.), w związku z art. 10 § 1 i  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 28 maja 2014 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego, znak: WI-IX.7821.1.31.2013 utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Starosty My-ślenickiego z 27 września 2013 r., znak: AB.6750.2.2013, o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Nr 2/2013 Starosty Myślenickiego z 17 września 2013 r. znak: AB.6750.2.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa mostu na rzece Skawince wraz z drogą dojazdową do drogi wojewódzkiej nr 956 w miejscowości Biertowice wraz z rozbiórką istniejącej kładki.

Ww. postanowienie jest ostateczne w toku instancji.

Więcej…
 

Burmistrz Piotr Pułka w Pałacu Prezydenckim Drukuj Email
piątek, 30 maja 2014 13:20, odsłon: 855

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP

25 lat m

Prezydent RP Bronisław Komorowski wyróżnił Gminę Sułkowice za projekt "Gmina dla Ludzi"

Prezydent RP Bronisław Komorowski osobiście wręczył burmistrzowi Piotrowi Pułce wyróżnienie dla naszej gminy za stymulowanie mechanizmów budowy społeczeństwa obywatelskiego. Odbyło się to podczas uroczystości Dnia Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. W bieżącym roku ten Dzień jest szczególnie uroczyście obchodzony z okazji rocznicy ćwierćwiecza III RP i prezydenckiej kampanii "25 lat Wolności".

02 dyplom m

Nasz projekt "Gmina dla Ludzi", którego kolejnym  ważnym etapem było wydanie monografii "Stowarzyszeni możemy więcej", został wiosną tego roku dostrzeżony, doceniony i zamieszczony na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta RP jako dobra praktyka do naśladowania.

http://www.prezydent.pl/witryna-obywatelska/witryna-obywatelska/projekt,201.html


Warto zauważyć, że stało się to jeszcze zanim została wydana monografia. Już samo zamieszczenie opisu projektu i podejmowanych działań na Witrynie Obywatelskiej jest dużym wyróżnieniem dla Gminy Sułkowice. W ślad za nim przyszło też do Urzędu Miejskiego  zaproszenie dla burmistrza Piotra Pułki na obchody święta samorządu w Pałacu Prezydenckim. Podczas tej uroczystości Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z prof. Jerzym Regulskim wręczali Nagrodę Obywatelską laureatom nagrody głównej i po trzy wyróżnienia w trzech kategoriach.  Gmina Sułkowice otrzymała wyróżnienie w kategorii Wspólnota Obywatelska.

Link do wydarzenia:

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,1335,polska-samorzadna-zrodlem-naszego-sukcesu.html

Więcej…
 

Kilka pytań i odpowiedzi Drukuj Email
czwartek, 22 maja 2014 15:11, odsłon: 549

b20140515O wielkim deszczu z  perspektywy Burmistrza

- Panie Burmistrzu, czy ocenia Pan straty po ostatnich deszczach jako bardzo dotkliwe?

- Bardzo duże nie są, ale w wielu miejscach ludzie ucierpieli, a i gmina ma straty - głównie na drogach.

- Czy możemy liczyć na jakąś pomoc z zewnątrz?

- Nie mamy na to szans, ponieważ żadna ze szkód nie przekracza 40 tys. zł. Musimy sobie poradzić z własnego budżetu.

- Poradzimy sobie?

- Nie mamy wyboru. Musimy.

- Ludzie są Panu wdzięczni za wybranie tego nasypu - czy, jak się powszechnie mówi - "wyspy" pod mostem przy skręcie na Jasienicę. Gdyby nie to, nie wiadomo, czy rzeka by nie wylała, bo już niewiele brakowało. Ale teraz  znowu rzeka naniosła kamieni. Czy da się je ponownie wyczyścić?

- Tak. Mamy już zgodę Zarządu Melioracji, który jest właścicielem wód na naszym terenie. Będziemy monitorować to miejsce do czasu, gdy właściciel wejdzie z dalszymi pracami melioracyjnymi powyżej mostu. Mam nadzieję, że wtedy problem nareszcie będzie ostatecznie rozwiązany.

Więcej…
 

Wakacyjny dyżur przedszkoli Drukuj Email
czwartek, 05 czerwca 2014 16:01, odsłon: 556

WAKACYJNY DYŻUR PRZEDSZKOLI

Burmistrz Gminy Sułkowice informuje P.T. Rodziców, że organizuje się
w lipcu i sierpniu 2014 r. wakacyjny dyżur
dla dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Sułkowice.

Więcej…
 

Dzień Dziecka z Gwiazdkową Niespodzianką w Inwałdzie Drukuj Email
piątek, 06 czerwca 2014 13:26, odsłon: 639

inwald miniZwiedzanie warowni i wizyta u smoka

Grażyna Konieczna z Gwiazdkowej Niespodzianki z Krakowa i Danuta Sołtys z sułkowickiego oddziału PZERiI przy wsparciu gminy i burmistrza Piotra Pułki nie zapominają o naszych najmłodszych mieszkańcach, zapewniając im przynajmniej dwa razy do roku mnóstwo atrakcji, prezentów i wycieczek. W zimie były świąteczne upominki dla prawie 150 - dzieciaków, na Dzień Dziecka zaś zostały zorganizowane dwa wyjazdy do Inwałdu dla w sumie 98 osób. Byli to wybrani uczniowie ze szkół podstawowych z Harbutowic i Sułkowic.

Więcej…
 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 Drukuj Email
wtorek, 27 maja 2014 15:20, odsłon: 767

Jak głosowaliśmy w Gminie Sułkowice - PiS prawie 40%, PO - 20%, frekwencja - 19.72%

W Gminie Sułkowice wybory do Parlamentu Europejskiego nie cieszyły się zbyt dużą popularnością. Do wyborów przystąpiło 19.72% wyborców, czyli trochę mniej niż ogólna krajowa, która wyniosła 23.30%.

Więcej…
 

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach - nabór na stanowisko wychowawczyni półkolonii. Drukuj Email
wtorek, 27 maja 2014 15:11, odsłon: 787

Akcja Lato 2014 - nabór wychowawczyń.

Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach ogłasza nabór na stanowisko

wychowawczyni  półkolonii.

Więcej…
 

Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Sali Samorządowej Drukuj Email
poniedziałek, 26 maja 2014 15:11, odsłon: 548

przedszk miniZ pytaniami i życzeniami do Burmistrza

Tacy mali - 4 -, 5 - i 6 -latki a już mają bardzo wiele postulatów i pomysłów, jak zmienić swoje najbliższe otoczenie i miasto, w którym żyją na bardziej atrakcyjne, pełni świadomi swoich potrzeb i zainteresowań i odważni w ich wyrażaniu.

Więcej…
 

Fundusz pożyczkowy KLĘSKI ŻYWIOŁOWE Drukuj Email
czwartek, 29 maja 2014 15:00, odsłon: 301

Pomoc dla przedsiębiorców poszkodowanych na skutek klęsk żywiołowych

Zgodnie z wnioskiem od Starosty Myślenickiego informujemy, że Fundacja Rozwoju Regionu Rabka (FRRR) realizuje projekt finansowany w ramach MRPO ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod
nazwą "Klęski żywiołowe". Projekt skierowany jest do przedsiębiorców poszkodowanych na skutek klęsk żywiołowych lub działania sił wyższych tj. powodzi, pożaru, huraganu itp.

Pismo FRRR przesłane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

 

Ankieta Urzędu Miejskiego pokazała Drukuj Email
wtorek, 20 maja 2014 14:42, odsłon: 526

miniaturkaChcemy szkoły muzycznej w Sułkowicach

Na ankietę sondażową zamieszczoną przez Urząd Miejski na stronie internetowej www.sulkowice.pl oraz rozprowadzonej w szkołach i przedszkolach gminy spłynęło bardzo dużo pozytywnych odpowiedzi. Wniosek jest prosty: chcemy mieć taką szkołę w Sułkowicach.

Więcej…
 

Ankieta w sprawie utworzenia szkoły muzycznej I stopnia w Sułkowicach Drukuj Email
czwartek, 08 maja 2014 12:38, odsłon: 807

ANKIETA

skierowana do rodziców uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (5- i 6-latków)

dotycząca

Utworzenia  SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
(z siedzibą w Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach),
prowadzonej przez Gminę Sułkowice.

Więcej…
 

8 samochodów strażackich z 6 jednostek OSP i zastęp JRG straży zawodowej gasiło Drukuj Email
wtorek, 20 maja 2014 15:12, odsłon: 703

cwiczenia strazPożar w Urzędzie

Prawie godzinę trwała akcja gaszenia pożaru w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach. Na ratunek siedzibie swojego samorządu przybyły wszystkie jednostki OSP gminy (OSP Sułkowice w dwa samochody), także OSP Kuźnia oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Myślenicach z samochodem z podnośnikiem.

10 maja tuż po godz. 14 wszystkie jednostki OSP gminy z OSP Kuźnia włącznie zelektryzował alarm. Pali się budynek Urzędu Miejskiego. W środku są ludzie. Większość zdołała się wydostać własnymi siłami, ale według ich relacji w budynku pozostało 7 osób. W środku jest duże zadymienie,  a ludzie mogą znajdować się w każdym z 31 pomieszczeń budynku

Więcej…
 

Było bardzo groźnie, ale na szczęście Drukuj Email
środa, 21 maja 2014 14:56, odsłon: 684

wodaUniknęliśmy powodzi

Mieliśmy szczęście, choć jak wiadomo, nawet szczęściu trzeba pomagać. Przeprowadzone regulacje rzek w ostatnich latach  i wybrana "wyspa" na Harbutówce przy moście na ul. Wolności zrobiły swoje. Wiele miejsc udało się zabezpieczyć dzięki podanej przez Urząd Miejski z dwudniowym wyprzedzeniem informacji o zbliżającej się nawałnicy.  Intensywne opady i ulewy od wieczora 14 maja do południa 17 maja nie doprowadziły u nas do wystąpienia rzek i większych potoków. Niemniej całkiem bez szkód się nie obyło. Najwięcej ich wyrządziła woda spływająca w szalonym tempie z gór, miejscami uszkadzając drogi i uprawy, bo polne drogi i trakty w większości zamieniły się w rwące potoki. Pozalewały pola, porobiły wyrwy w drogach, podtopiły kilkanaście piwnic w domach prywatnych, a także w obiektach gminy i OSP w Krzywaczce. W kilku przypadkach uszczerbku - na szczęście nieznacznego - doznały prowadzone w gminie inwestycje, w pojedynczych miejscach konieczne będzie poprawienie umocnień brzegów Gościbi i Harbutówki. Wezbrana Skawinka uszkodziła niezabezpieczone przez wykonawcę kosze siatkowo-kamienne, stanowiące element umocnień przy nowo budowanym moście w Biertowicach. Sam most jednak nie ucierpiał.

 

Więcej…
 

Przemek Kania znowu Mistrzem Polski Drukuj Email
wtorek, 20 maja 2014 14:56, odsłon: 726

Tminiaturkaym razem fryzury dla dzieci


Fryzjerski Mistrz nad Mistrzami Przemysław Kania z Biertowic tym razem wystartował podczas Mistrzostw Polski we fryzjerstwie w Poznaniu w kat. Kids Crazy Hair i zdobył tytuł mistrza w stylizacji fryzury dziecięcej.

Przemek jest jedynym fryzjerem w Polsce, który posiada tytuł Kreatora Roku w kat. kobiet i mężczyzn: w 2012 roku  został Kreatorem w konkurencji New Look, a w 2013 otrzymał tytuł Kreatora w kategorii stylizacji damskiej. Teraz do listy sukcesów dopisał stylizację dziecięcą - wariacje na temat fryzury z udziałem modeli w wielu 6-11 - nową kategorię, entuzjastycznie przyjętą przez publiczność. Gratulacje.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Następna > Ostatnie >>

Strona 109 z 130

Inwestycje 2018

 • Inwestycje 2018
 • Inwestycje 2018
 • Inwestycje 2018
 • Inwestycje 2018
 • Inwestycje 2018
 • Inwestycje 2018
 • Inwestycje 2018
 • Inwestycje 2018
 • Inwestycje 2018
 • Inwestycje 2018

Zgłoś awarię oświetlenia

Awarie oświetlenia ulicznego
prosimy zgłaszać

w czasie pracy Urzędu
12 273 20 75 wew. 21
691-66-55-91

Poza godzinami pracy Urzędu
Infolinia TAURON 991

Biertowice - budowa hali sportowej

hala mini

BEZPIECZEŃSTWO

osp logo  oc logo 

Remontujemy zabytki

studnia mini

Porady prawne

paragraf

    

Gmina Sułkowice
facebook

Fundusze unijne

PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

wfosigw

Gazeta Gminna

Nasze Insygnia

 

sok

Współpraca

 • Współpraca
 • Współpraca

 

podkowka