Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zarządzenie nr 52/2013 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku. Drukuj Email
piątek, 21 czerwca 2013 11:43, odsłon: 373

ZARZĄDZENIE NR 52/2013
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 36a ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) -

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku.

§ 2.

Treść ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikiem