Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zarządzenie Nr 61/2013 Burmistrza Gminy Sułkowice w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych. Drukuj Email
środa, 21 sierpnia 2013 09:29, odsłon: 473

ZARZĄDZENIE NR 61/2013
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 19 lipca 2013 r.

w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych.

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 818) -
zarządzam, co następuje:


§ 1.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup uczniom podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

§ 2.

1. Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2. Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia. 

§ 3.

Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych od 16 sierpnia do 4 września 2013 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.