Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Rozpatrzenie uwag do projektów MPZP dla Krzywaczki i Rudnika Drukuj Email
piątek, 06 września 2013 14:25, odsłon: 1136

 Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach można zapoznać się z zarządzeniami Burmistrza Gminy Sułkowice

w sprawie rozpatrzenia zgłoszonych uwag do projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Krzywaczka oraz Rudnik.

Dokumenty udostępnione zostaną do wglądu w godzinach pracy Urzedu
w pokoju 116 (I piętro).


Dotyczy:

Zarządzenie Nr 62/2013 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 02 sierpnia 2013 r.

w sprawie Rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Krzywaczka w Gminie Sułkowice

podjętego na podstawie Uchwały Nr XLVII/363/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 maja 2010  r.

 

Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 02 sierpnia 2013 r.

w sprawie Rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Rudnik w Gminie Sułkowice

podjętego na podstawie uchwały Nr XLVII/364/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 maja 2010 roku.