Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)XXXVII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
piątek, 20 września 2013 09:15, odsłon: 469


K O M U N I K A T

 Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXXVII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
odbędzie się w dniu:
26 września 2013 r. (czwartek) w Sali Samorządowej w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, o godz.15:00
(Sułkowice, Rynek 6)

 

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu obrad XXXVI sesji.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o przebiegu  wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013 r.
8. Realizacja zadań zawartych w dokumentach strategicznych gminy.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
   1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2013 rok Nr XXVIII/175/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012 r.;
   2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr XXXII/196/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2013 r.;
   3) przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach;
   4) wyrażenia przez Gminę Sułkowice woli tworzenia we współdziałaniu z Powiatem Myślenickim spółdzielni socjalnej w Sułkowicach;
   5) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
   6) sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sułkowice.
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11. Komunikaty i informacje.
12. Zamknięcie obrad sesji. 
  

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.