Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Wyróżnienie FRDL dla Gminy Sułkowice Drukuj Email
czwartek, 12 grudnia 2013 16:39, odsłon: 765

miniaturkaSułkowice w Villi Foksal w Warszawie


Kulturotwórcze działania samorządu naszej gminy oraz jego działania na rzecz integracji społeczności gminy poprzez lokalną kulturę zostały dostrzeżone przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i wyróżnione przez  podczas konferencji podsumowującej rok 9 grudnia w Villi Foksal w Warszawie, w gronie tegorocznych  laureatów. Konferencja przebiegała pod hasłem przewodnim: "Warto! Kultura lokalna jako wartość."

Kapituła FRDL przyznaje co roku po 1 nagrodzie głównej i 4 równorzędne wyróżnienia w  czterech kategoriach: jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, organizacje i osoby indywidualne.W piątce laureatów z całej Polski
Spośród działań kulturalnych, kulturotwórczych i integracyjnych samorządów jak Polska długa i szeroka, kapituła wyróżniła tylko 5 jednostek samorządu terytorialnego. Wśród nich Gminę Sułkowice. Nasze lokalne wydarzenia, takie jak np. Jarmark „Sułkowicka Jesień”, opłatki, czy sposób realizacji święta gminy „Dni Sułkowic” będą prezentowane na portalu Platforma Kultury Narodowego Centrum Kultury, na Mapie Kultury tegoż Centrum i wprowadzone zostaną do bazy dobrych praktyk. Taki jest bowiem cel tej nagrody – wspieranie rozwoju aktywności obywatelskiej poprzez podkreślanie znaczenia lokalnych działań kulturotwórczych, upowszechniania dobrych przykładów inicjatyw poprzez wyróżnienia najciekawszych z nich  – jak zapisane zostało w informacji o Nagrodzie i regulaminie. Jeszcze w dzień po konferencji jej organizatorzy z FRDL przysłali do gminy e-mail, w którym napisali: Raz jeszcze gratuluję Państwu wspaniałych działań, entuzjazmu i pomysłów, którymi służycie swoim społecznościom lokalnym. Dla nas spotkanie z Państwem było  wielką przyjemnością i radością. Miło mi przekazać Państwu list, jaki przesłał nam Minister Jacek Michałowski, Szef
Kancelarii Prezydenta RP.

List Ministra Jacka Michałowskiego, Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Patronat nad Nagrodą Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przyjęły Polski Komitet ds. UNESCO oraz Narodowe Centrum Kultury, a wspierany jest przez Fundację Orange. Kapitule przyznającej nagrody przewodniczy prof. Jerzy Regulski  – polski ekonomista, doradca społeczny Prezydenta RP ds. samorządu, ekspert z zakresu samorządu terytorialnego, senator I kadencji. Kawaler Orderu Orła Białego – jeden z twórców koncepcji Polski samorządowej i niezmordowany współorganizator działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

O konferencji i kulturze lokalnej w perspektywie wartości
Radość naszej delegacji na uroczystości podsumowującej była tym większa, że wraz z nami wyróżnienie otrzymał też samorząd gminy Dobczyce z naszego powiatu. To niesamowite – z całej Polski wyłoniono tylko 5 samorządów – a dwa z nich były z naszego powiatu.  Mówiąc językiem sportowym – gramy w mocnej lidze.
Konferencja poświęcona była – najogólniej mówiąc – kulturze lokalnej jako wartości budującej twórcze życie społeczne środowisk, w których ludzie żyją. Laureaci nagród i wyróżnień z całego kraju dzielili się zrealizowanymi projektami, opowiadali o tym, jak można w naszych dzisiejszych realiach zrobić coś razem dla wspólnego dobra. Poznajemy Polskę, śledząc Wasze projekty – i to jest wspaniała Polska – mówił prof. Jerzy Regulski, prezes Federacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. 
W konferencji wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich redaktor senior „Tygodnika Powszechnego” ks. Adam Boniecki i pracownik naukowy socjologii Uniwersytetu Warszawskiego dr Tomasz Rakowski. 
Ks. Boniecki krótko przedstawił kształtowanie się hierarchii wartości w świadomości i życiu człowieka, mechanizm dokonywania indywidualnych wyborów wartości oraz to, w jaki sposób wartości, które wybieramy określają treść i jakość naszego życia – także społecznego.
Tomasz Rakowski omówił projekt realizowany  przez warszawska socjologię w świętokrzyskiej wsi i na jego przykładzie pokazał, w  jaki sposób wspólne działania społeczne potrafią zmieniać życie wsi – nawet takiej, w której jest bardzo wysoki odsetek osób bezrobotnych.
Patron Nagrody prof. Andrzej  Rottemund – przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO – wskazał, że kultura i działania kulturotwórcze są czwartym filarem zrównoważonego rozwoju społecznego, spoiwem łączącym ludzi, a i fundamentem, na którym się kształtują wspólnoty lokalne, a nie jedynie – jak się wydaje wielu osobom–ornamentem służącym  promocji. W podobnym duchu wypowiadał się przedstawiciel drugiej instytucji patronującej wydarzeniu – Krzysztof Dudek – dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Dodał, że fakt, iż jego instytucja przyjęła patronat nad tym działaniem FRDL ma wzmacniać i podnosić rangę działań kulturotwórczych podejmowanych w gminach i powiatach, środowiskach lokalnych i przez pasjonatów, bo tak właśnie w praktyce tworzona jest nasza narodowa kultura.
Po przeprowadzonej bardzo uroczyście ceremonii wręczenia nagród i wyróżnień – nastąpiła dyskusja panelowa laureatów, poszukująca odpowiedzi na pytanie: „Gdzie jest wartość w kulturze lokalnej?”, której moderatorem był prezes zarządu FRDL Adam Aduszkiewicz.
Konferencja podsumowująca w Villi Foksal w Warszawie została tak zorganizowana, by ci, którzy dają z siebie tak wiele (by nie powiedzieć wszystko), utwierdzili się w celowości swoich działań, ich wartości i sensie angażowania w tę pracę własnego serca, czasu i inwencji. Także by zaczerpnęli prosto ze źródła nowych pomysłów i propozycji. By zobaczyli, że nie są sami w tych działaniach i mogą liczyć na wsparcie autorytetów życia społecznego i moralnego.

Z naszej perspektywy
Nasza delegacja również wróciła do Sułkowic z dobrą myślą i radością w sercach. Poza wszystkim innym, nasze Sułkowice znowu mogły zaistnieć w szerszej perspektywie, czegoś się nauczyć, a jednocześnie pokazać, że chociaż jesteśmy małą gminą, to jest ona gminą aktywną, w której żyją ludzie otwartych serc i dobrej woli. 9 grudnia gmina Sułkowice stała się ambasadorem nie tylko nas samych – jej mieszkańców, lecz również prężnego powiatu myślenickiego i wspaniałej, najwyżej cenionej w kulturalnej Polsce – Małopolski.
- Dla mnie osobiście jest to bardzo ważne wydarzenie. Jestem bardzo wzruszona, bo mam świadomość, że takie wydarzenia jak np..  Jarmark „Sułkowicka Jesień”, spotkania opłatkowe, dni gminy, konferencje z NGO`s powstają i są organizowane nie przez organizację czy instytucję, która angażuje w przygotowania całą swoją energię, lecz od początku  jest to działanie grupy pracowników Urzędu Miejskiego czy OPS-u, którzy angażują swój czas i energię bez żadnych dodatkowych korzyści, wypełniając jednocześnie sumiennie swoją pracę. A przecież to, co zrobiliśmy razem z naszymi stowarzyszeniami i dla naszych stowarzyszeń zostało zauważone i docenione. Przez całą tę uroczystą konferencję, gdy występowali z wykładami tak wspaniali i mądrzy ludzie, gdy prof. Regulski wręczał panu burmistrzowi wyróżnienie dla naszej gminy, gdy podszedł do nas w czasie przerwy z serdecznymi słowami i wyrazami uznania, przez cały ten czas miałam takie uczucie, że jestem dumna z tych naszych pracowników. Mamy naprawdę wspaniałą ekipę w Urzędzie – skomentowała Małgorzata Dziadkowiec.
- Cieszę się, że zostaliśmy wyróżnieni i cieszę się, że mogliśmy uczestniczyć w tej konferencji. Mogliśmy bowiem reprezentować naszą gminę i jej wspaniale środowiska, a jednocześnie mogliśmy się też wiele nauczyć, przywieźć ze sobą nowe pomysły, nabrać odwagi w planowaniu dalszych działań mających na celu rozwijanie aktywności obywatelskiej. Mieliśmy okazję, by utwierdzić się, że to, co robimy, często nawet pokonując opór materii, ma sens i moralne uzasadnienie; jest wartością, którą warto wybierać. Dzięki takim właśnie wyborom – poza wszystkimi innymi cennymi zdobyczami duchowymi i kulturalnymi – nasza gmina Sułkowice zaistniała wśród laureatów Nagrody FRDL obok takiej zasłużonej instytucji jak np. Filharmonia Łódzka, w bazie dobrych praktyk realizowanych przez  pasjonatów z całego kraju – stwierdziła wiceburmistrz Rozalia Oliwa.
- Każda nagroda, wyróżnienie czy zwyczajne dostrzeżenie naszej gminy w jej różnych działaniach jest ogromną wartością, bo buduje poczucie dumy mieszkańców ze swojej gminy, kultury i tradycji, ze swojego środowiska. To jest ważne dla każdego, ale w naszym przypadku jest szczególnie cenne, bo mamy gminę bardzo zróżnicowaną. Zarządzając nią od 7 lat, widzę wyraźnie, jak bardzo różnią się czasami nasze miejscowości – pod względem tradycji lokalnych, mentalności, nawet historii. Nie traktuję tego jako przeszkody, ale jako wyzwanie do tworzenia wspólnej wartości, tym bogatszej, że wielobarwnej. Razem mamy więcej do zaproponowania sobie nawzajem. I właśnie takie wydarzenia, jak Jarmark „Sułkowicka Jesień”, kiermasze regionalne na Dniach Sułkowic, nasze opłatki, spotkania integracyjne stowarzyszeń pozwalają na sycenie się tą różnorodnością, wzajemne poznawanie, nabieranie wzajemnego szacunku, uczenie się od siebie – także tolerancji. To rozszerza horyzonty i stwarza nam szansę, byśmy mogli dawać sobie nawzajem bardzo wiele – podsumował burmistrz Piotr Pułka.

Kazimierz Dąbrowski, prezes Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”, która zgłosiła gminę Sułkowice do nagrody FRDL: Od dłuższego czasu przyglądamy się współpracy Urzędu Miejskiego w Sułkowicach i osobiście burmistrza Piotra Pułki z organizacjami pozarządowymi. Jesteśmy w Liderze pełni uznania dla otwartości, innowacyjności i różnorodnych form współpracy oraz dla pobudzania przez gminę aktywności obywatelskiej. Efekty tej aktywności z roku na rok widać coraz bardziej. Dlatego mając taką możliwość, postanowiliśmy pokazać szerzej tę gminę i zgłosić do Fundacji projekt Jarmarku Sułkowicka Jesień. To jest modelowa propozycja umożlwiająca wzajemne poznanie się stowarzyszeń, zachęcenia do współpracy osób niestowarzyszonych, a także docenienia pracy i zaangażowania ludzi. Cieszę się bardzo, że ten nasz „typ” został doceniony również przez kapitułę Nagrody FRDL i gratuluję burmistrzowi Pułce oraz jego współpracownikom.

W kategorii jednostek samorządu terytorialnego wyróżnienia FRDL otrzymały:
- Urząd Gminy Pruszcz Gdański (woj. pomorskie) za projekt „Żuławski Tulipan”,
- Gmina Sułkowice (woj. małopolskie) za projekt „Integracyjne spotkania stowarzyszeń, organizacji, pasjonatów i artystów Gminy Sułkowice – Jarmark Sułkowicka Jesień”,
- Urząd Gminy Kolno (woj. podlaskie) za projekt „Rozbudowa i modernizacja trzech świetlic wiejskich”, -
- Urząd Gminy i Miasta Dobczyce (woj. małopolskie) za projekt „Wypas w Dobczycach”,
a Doroczną Nagrodę FRDL otrzymała Gmina Dąbrowa Tarnowska (woj. małopolskie) za projekt „Renowacja Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej – Perły Architektury Chasydów – utworzenie Ośrodka Spotkania Kultur”.

Więcej o nagrodzie FRDL czytaj:

http://www.frdl.org.pl/index.php/aktualnosc/items/final-vi-edycji-dorocznej-nagrody-fundacji-rozwoju-demokracji-lokalnej-za-lokalne-inicjatywy-kulturalne.html


http://wyborcza.pl/1,91446,15113042,Przyznano_nagrody_FRDL_za_lokalne_przedsiewziecia.html


http://samorzad.pap.pl/depesza/szablon.depesza/dep/132253/


http://www.dabrowatar.pl/gmina-dabrowa-tarnowska-laureatem-vi-edycji-dorocznej-nagrody-fundacji-rozwoju-demokracji-lokalnej-pod-patronatem-polskiego-komitetu-ds-unesco-i-narodowego-centrum-kultury/

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.672904606082972.1073741827.194585893914848&type=3&uploaded=42


Relacja filmowa:

http://www.frdl.org.pl/index.php/aktualnosc/items/relacja-filmowa-z-finalu-vi-edycji-nagrody-frdl-108.html


Anna Witalis Zdrzenicka