Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)XL sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
poniedziałek, 23 grudnia 2013 16:49, odsłon: 481

K O M U N I K A T


Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XL sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach
odbędzie się w dniu:
 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek) w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Sułkowicach
(Sułkowice, ul. 1 Maja 70), o godz. 9:00 
Część uroczysta sesji rozpocznie się o godz. 12:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu obrad XXXIX sesji.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1) zmiany Uchwały Nr XXXIX/245/2013 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2013 rok Nr XXVIII/175/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012 r.; 
   2) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2013 rok Nr XXVIII/175/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 20 grudnia 2012 r.;
   3) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013.
9. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułkowice.
10. Uchwalenie Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2014 rok.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
   1) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej oraz przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2014;
   2) wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Sułkowice projektu „Już dzisiaj-urzędy jutra w Małopolsce” przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
   3) przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Innym Uzależnieniom w Gminie Sułkowice na rok 2014;
   4) zmiany uchwały nr XII/61/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2012 - 2015.
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13. Komunikaty i informacje.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.