Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)



SO-10: Dopisanie do spisu wyborców na wniosek wyborcy. Drukuj Email
Karty Usług - Referat Spraw Obywatelskich
wtorek, 31 sierpnia 2010 13:16, odsłon: 1024

 

Usługa: Dopisanie do spisu wyborców na wniosek wyborcy.
Komórka organizacyjna: Referat Spraw Obywatelskich.
Numer: SO-10 wersja: 1 data utworzenia: 31.08.2010 r.

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek należy pobrać i wypełniony złożyć w Sali Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1 (parter, pokój nr 01) w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce wydawania dokumentów:
Dopisanie do spisu wyborców - Referat Spraw Obywatelskich (parter, pokój nr 06).
Tel. 12 273 20 75, wew. 19.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
  1. Prawidłowo wypełniony wniosek.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
Informacje o opłatach:
Bez opłat.
Termin załatwienia sprawy:
Na bieżąco po złożeniu wniosku .
Podstawa prawna:
  1. Art.18-19 oraz art.21 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr.190 poz.1360 z późn. zm.).
  2. Art. 31-32 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r.Nr.47 poz.544 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Uwagi, informacje dodatkowe:
Wniosek składa sie najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów.
Prawo dopisania się do spisu nie przysługuje w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku małopolskiego.
Formularze wniosków do pobrania: