Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zarządzenie Nr 22/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 w Sułkowicach. Drukuj Email
czwartek, 27 lutego 2014 15:19, odsłon: 336

ZARZĄDZENIE NR 22/2014
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 w Sułkowicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 36a ust. 1 - 3 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) –
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 w Sułkowicach.

§ 2.

Treść ogłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pełna treść zarządzenie wraz z Załącznikiem nr 1.