Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Obowiązek sprawozdawczy Drukuj Email
poniedziałek, 24 marca 2014 16:09, odsłon: 1119

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przypomina o konieczności wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych w zakresie oraz terminach określonych w ustawach.
Dodatkowo przypominamy o zmianie systemu rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska (z systemu półrocznego na roczny).

Pismo Zastępcy Dyrektora Departamenu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopoklskiego

Informacje na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopoklskiego http://www.malopolskie.pl/Srodowisko/Gospodarkaodpadami/