Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Przetarg na wynajem lokalu w budynku Ośrodku Zdrowia w Sułkowicach Drukuj Email
piątek, 18 kwietnia 2014 10:20, odsłon: 597

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu o powierzchni 20 m2 usytuowanego w przyziemiu budynku Ośrodku Zdrowia w Sułkowicach  - ul. Szkolna 9, stanowiącego własność Gminy Sułkowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.05.2014 r. o godz.1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1.

W a r u n k i     p r z e t ar g u

- Przedmiotowy lokal przeznaczony ma być na prowadzenie działalności  handlowej  lub  usługowej (konieczność doprowadzenia we własnym zakresie wody ).
- Cena wywoławcza  za 1 m2 lokalu wynosi 13 zł + 23%  VAT w stosunku miesięcznym.
- Wadium w wysokości 300-zł należy wpłacić do dnia 15.05.2014 r. na konto Urzędu  Miejskiego w BSR Kraków oddz. Sułkowice nr 75 85890006 0170 0000 0068 0016  ( kwota  ta w tym dniu powinna znajdować się już na powyższym koncie ).
- Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
- Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet opłat z tytułu najmu lokalu, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy   wadium przepada na rzecz wynajmującego.
- Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnionej     przyczyny.


Dodatkowe informacje można uzyskać w budynku Urzędu Miejskiego pok. nr 116, lub telefonicznie pod numerem (12) 273-20-75 lub 273-21-48.

 

Sułkowice, dnia  17.04.2014 r.