Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Ulgi dla rodzin z więcej niż dwojgiem dzieci Drukuj Email
czwartek, 04 września 2014 13:47, odsłon: 1204

Sułkowicka Karta Rodzina 3+

Trzecie dziecko nie płaci za śmieci, 50 gr za przedszkole

Rodziny wychowujące więcej niż dwoje dzieci będą mogły wyrobić sobie Sułkowicką Kartę Rodzina 3+, która uprawnia do zniżek - zarówno wprowadzonych przez gminę, jak też przez partnerów projektu - firmy i instytucje. Wprowadzone zostały ulgi w opłatach za śmieci (trzecie i następne dziecko nie płaci za śmieci, jeśli właściciel nieruchomości wypełni odpowiednią deklarację). Jeśli w rodzinie jest troje dzieci lub więcej, to opłata za przedszkole za każdą godzinę w przedszkolu (powyżej bezpłatnych 5 godzin realizacji podstawy programowej) wyniesie 50 gr, a nie 1 zł. Dotyczy to trojga i więcej dzieci w rodzinie, niezależnie od tego, ile z nich chodzi do przedszkola. Sułkowicka Karta Rodzina 3+ jest naszą kartą lokalną, z ulgami dla mieszkańców naszej gminy i nie zastępuje ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Obydwie karty są niezależne od siebie i należy je wyrabiać oddzielnie: w Urzędzie Miejskim - Sułkowicką  Rodziny3+, a w OPS-ie - ogólnopolską.

 

Trzecie dziecko nie płaci za śmieci, 50 gr za przedszkole

Karta jest projektem burmistrza, opracowanym przez Urząd Miejski i przyjętym uchwałą podczas ostatniej sesji RM. Nasza gmina wprowadziła lokalną Kartę, kierując się chęcią pomocy rodzinom wychowującym kilkoro dzieci i wolą promocji modelu rodziny wielodzietnej. Może ją otrzymać każdy członek rodziny z więcej niż dwójką dzieci, niezależnie od jej statusu materialnego. Jedynym kryterium jest zameldowanie na terenie naszej gminy.

Sułkowicka Karta Rodzina 3+ uprawnia do ulg udzielanych przez gminę oraz przez przyszłych partnerów - firmy i instytucje, które zechcą przystąpić do programu. Gmina zachęca firmy do współuczestnictwa, wskazując na płynące stąd korzyści promocyjne. Gwarantuje, że logo tych firm będzie zamieszczane w materiałach informacyjnych o programie  opracowywanych przez Urząd Miejski.
Ze swojej strony gmina wprowadziła ulgi w opłatach za przedszkole - za każdą godzinę powyżej 5 godzin realizacji programu posiadacze Sułkowickiej Karty Rodzina 3+ zapłacą 50 gr, a nie 1 zł. Rodziny z więcej niż dwójką dzieci będą też miały ulgi w opłatach za śmieci. Dotyczy to zresztą wszystkich rodzin, które wypełnią odpowiednie deklaracje, nie tylko posiadaczy Karty.
Lista partnerów Sułkowickiej Karty Rodzina 3+ i proponowanych przez nich ulg będzie na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej gminy www.sulkowice. pl. - Zdajemy sobie sprawę, jak wysokie są koszty utrzymania w licznych rodzinach. Dlatego wykorzystujemy każdą możliwość ulżenia im i pomocy rodzicom, by mogli swoim dzieciom zapewnić jak najlepsze warunki rozwoju fizycznego i intelektualnego. W zasadzie u nas wszystkie możliwe świadczenia gminnych instytucji na rzecz mieszkańców są bezpłatne. Nikt nie płaci np. za wstęp na zalew, tereny rekreacyjne czy do Izby Tradycji, nie pobieramy opłat za zajęcia dla dzieci i młodzieży w klubach sportowych czy na świetlicach, mamy tanie obiady w szkołach i rozbudowany system pomocy społecznej. Teraz wprowadzamy ulgi w przedszkolach i w opłatach za śmieci. Gmina właściwie nie ma już na co udzielać ulg. Rozmawiamy więc z potencjalnymi partnerami i zachęcamy ich do przystąpienia do programu. Mamy na naszym terenie wiele firm i instytucji otwartych na potrzeby społeczne, więc wierzę, że lista partnerów programu i ulg proponowanych przez nich rodzinom  będzie na naszej stronie internetowej gminy szybko rosła. Zachęcam wszystkie rodziny z więcej niż dwójką dzieci do wyrabiania sobie Sułkowickiej Karty Rodzina 3+ - mówi burmistrz Piotr Pułka.

 

Formalności

Podobnie jak ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, nasza  Sułkowicka Karta Rodzina 3+ przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Dotyczy to również rodzin z dziećmi przysposobionymi, rodzin zastępczych oraz małżonków rodziców. Rodzic traci prawo do Sułkowickiej Karty Rodzina 3+ tylko w przypadku pozbawienia go praw rodzicielskich przez sąd.
Sułkowicka Karta Rodzina 3+:

* jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny,

* rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio,

* dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej,

* osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Sułkowicka Karta Rodzina 3+  posiada jeden wzór (poniżej).  Wyrobić ją można w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego, składając na dzienniku podawczym Urzędu wypełniony wniosek. 

 

Przypominamy

Sułkowicka Karta Rodzina 3+ jest programem lokalnym gminy Sułkowice. Od 16 czerwca można też wyrobić sobie ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach. Informacje szczegółowe znajdują się na stronie internetowej OPS: www.ops.sulkowice.pl i na portalu internetowym: www.rodzina.gov.pl.

Rozalia Oliwa

Wiceburmistrz


Wzór karty 3+ - awers i rewers

Uchwała wprowadzająca program Sułkowicka Karta Rodzina 3+

UCHWAŁA NR XLVII/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli