Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)VII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
piątek, 20 marca 2015 09:13, odsłon: 540

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że VII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

26 marca 2015 r. (czwartek)
w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach (Rynek 6), o godz. 15:00

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.   
3.    Przyjęcie protokołu obrad VI sesji.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Sprawozdanie z działalności GOK za 2014 r.
9.    Sprawozdanie z działalności GBP za 2014 r.
10.    Sprawozdanie z działalności OPS za 2014 r.
11.    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 r.
12.    Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Sułkowice na lata 2012-2020.
13.    Informacja o przygotowaniu przyjętych inwestycji na 2015 r.
14.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na rok 2015 Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku;
2)    nadania imienia Świętego Mikołaja Przedszkolu Samorządowemu Nr 2 w Sułkowicach;
3)    zmiany uchwały Nr IV/22/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie diet radnych oraz zmiany uchwały Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Sułkowice;
4)    zmiany uchwały  nr  XX/102/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach  z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2012-2020;
5)    przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności.
15.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
16.    Komunikaty i informacje.
17.    Zamknięcie obrad sesji.Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.