Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)XII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
piątek, 25 września 2015 10:19, odsłon: 442

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu: 
30 września 2015 r. (środa) w Gminnym Centrum Ekologicznym w Biertowicach
(ZGK Sp. z o.o. Biertowice 236), o godz. 15:00

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.   
3.    Przyjęcie protokołu obrad XI sesji.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 r.
9.    Informacja dotycząca analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sułkowice za rok 2014.
10.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na rok 2015 Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku;
2)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku;
3)    zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Sułkowicach oraz zmiany uchwały Nr XXXVII/287/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 sierpnia 2009 r.;
4)    zmiany w Statucie Gminy;
5)    uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2016-2019;
6)    nabycia udziałów w nieruchomościach gruntowych położonych w Sułkowicach, stanowiących drogi (ul. Kowalska boczna);
7)    wykupu nieruchomości gruntowej położonej w Sułkowicach, z przeznaczeniem pod budowę chodnika (przy  ul. 11 Listopada w Sułkowicach);
8)    odstąpienia od obowiązku trybu przetargowego (zmiana dzierżawcy garażu);
9)    przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułkowice;
10)    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
11)    wyboru ławników sądowych na kadencję 2016-2019.
11.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12.    Komunikaty i informacje.
13.    Zamknięcie obrad sesji. 

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.