Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)XVIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
środa, 23 grudnia 2015 10:57, odsłon: 444

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XVIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

29 grudnia 2015 r.  (wt.)  w Sułkowickim Ośrodku Kultury, ul. 1 Maja 70,
o godz. 9:00

Część uroczysta rozpocznie się o godz. 11:00

 

 

Porządek obrad

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.   
3.    Przyjęcie protokołu obrad XVI sesji.
4.    Przyjęcie protokołu obrad XVII nadzwyczajnej sesji.
5.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.    Uzupełnienie informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych Radnych.
7.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
8.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
9.    Uzupełnienie informacji Burmistrza gminy Sułkowice na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
10.    Interpelacje i zapytania radnych.
11.    Informacja o przygotowaniu zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
12.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na rok 2015 Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku;
2)    ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015.
13.    Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułkowice.
14.    Uchwalenie Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2016 rok.
15.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej oraz przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2016;
2)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sułkowice na rok 2016.
16.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
17.    Komunikaty i informacje.
18.    Zamknięcie obrad sesji.


Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.