Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)



Ogłoszenie przetarg piwnica Ośrodek Zdrowia 2016r. Drukuj Email
piątek, 08 lipca 2016 12:42, odsłon: 891

O G  Ł O  S  Z  E  N  I  E

Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu o powierzchni 20 m2 usytuowanego w przyziemiu budynku Ośrodku Zdrowia w Sułkowicach  - ul. Szkolna 9, stanowiącego własność Gminy Sułkowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.08.2016 r. o godz.10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1.

 

W a r u n k i     p r z e t ar g u

- Przedmiotowy lokal przeznaczony ma być na prowadzenie działalności  handlowej  lub  usługowej (konieczność doprowadzenia we własnym zakresie wody).

- Cena wywoławcza  za 1 m2 lokalu wynosi 15 zł + 23%  VAT w stosunku miesięcznym.

- Wadium w wysokości 300-zł należy wpłacić do dnia 04.08.2016 r. na konto Urzędu    Miejskiego w BSR Kraków oddz. Sułkowice nr 86 85890006 0170 0000 0068 0012  ( kwota  ta w tym dniu powinna znajdować się już na powyższym koncie ).

- Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

- Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet opłat z tytułu najmu lokalu, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy   wadium przepada na rzecz wynajmującego.

- Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnionej        przyczyny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w budynku Urzędu Miejskiego pok. nr 116, lub telefonicznie pod numerem (12) 273-20-75 lub 273-21-48.

 

Sułkowice, dnia  07.07.2016 r.