Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Ustny przetarg ograniczony do mieszkańców Domów Nauczyciela Drukuj Email
czwartek, 04 sierpnia 2016 12:30, odsłon: 966

O G Ł O S Z E N I E

    Burmistrz Gminy Sułkowice ogłasza ustny przetarg ograniczony do mieszkańców Domów Nauczyciela, będących do tej pory dzierżawcami gruntów komunalnych na których posadowione były garaże lub do właścicieli nieruchomości przyległych mających problemy z dojazdem do swojej posesji. Przetarg dotyczy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułkowice, położonej w Sułkowicach przy ul. Tysiąclecia (obok Domu Nauczyciela nr 19), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1542/6, na której posadowione może zostać 7 garaży – blaszaków, każdy o pow. 15 m2.Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustala się na dzień 05.09.2016r. Przetarg odbędzie się w dniu 07.09.2016 r. o godz.10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - Rynek 1, pok.nr.113.


W a r u n k i    p r z e t a r g u       


- Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w stosunku miesięcznym wynosi 12,44 zł + 23% VAT.
- Wadium w wysokości 35 zł należy wpłacić do dnia 01.09.2016r na konto Urzędu Miejskiego w BSR Kraków oddz. Sułkowice numer: 75 858900060170 0000 0068 0016 ( przedmiotowa kwota w dniu 01.09.2016 r. powinna znajdować się już na powyższym koncie).
- Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
- Wadium wpłacone przez osobę która przetarg wygra, zalicza się na poczet opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.
- Jedna osoba fizyczna może ubiegać się tylko o jedno stanowisko garażowe.
- Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w budynku Urzędu Miejskiego pok. nr 116, lub telefonicznie pod numerem 0(12) 273-20-75 wewn. 31.

Sułkowice, dnia 04.08.2016 r.

800x600