Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Drukuj Email
czwartek, 18 sierpnia 2016 11:51, odsłon: 404

 

Sułkowice, 18.08.2016 r.

GP.6220.6.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 18.08.2016 r., na wniosek Pana  Tomasza Ryś, Droginia 250, 32-400 Myślenice - pełnomocnika: Pana Piotra Światłonia, Firma Usługowo - Handlowa, Handel tarcicą i wyrobami z drewna - Światłoń Piotr, Rudnik, ul. Centralna 140, 32-440 Sułkowice wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

„Zwiększenie zdolności produkcyjnej tartaku zlokalizowanego w istniejącym budynku magazynowo - produkcyjnym do ilości 12 000 m3 drewna/rok (czyli powyżej 10 000 m3) wraz z instalacją do impregnacji drewna oraz wolnostojącą próżniową komorą suszarniczą”

 

 

zlokalizowanego na działce nr 3317/2 położonej w Rudniku, gmina Sułkowice (załącznik 1)

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki położone w Rudniku, gmina Sułkowice (załącznik 1).

 

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach – Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; pok. 116 w godzinach urzędowania tj.:

8.00 – 17.00 w poniedziałki

8.00 – 14.00 od wtorku do piątku

 

 

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.