Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Drukuj Email
środa, 31 sierpnia 2016 14:23, odsłon: 467

 

Sułkowice, dnia 31.08.2016 r.

GP.6220.7.2016

 

Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania dowodowego

Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n:

 

„Budowa nowego obiektu mostowego na potoku Głogoczówka w m. Krzywaczka w ciągu drogi powiatowej nr 1940K Krzywaczka - Skawina wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”

 

 

 

zlokalizowanego na działkach nr 1, 2, 3, 4, 7, 25, 26 oraz 8/1, 8/2 położonych w miejscowości Krzywaczka, gmina Sułkowice

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 1, 2, 3, 4, 7, 25, 26 oraz 8/1, 8/2 położone w miejscowości Krzywaczka, gmina Sułkowice.

 

 

z wniosku Pana Dariusza Bednarczyka, Biuro Inżynierskie BTB, ul. Rzemieślnicza 1,

30-363 Kraków - pełnomocnika: Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Włościańska 4,

30-138 Kraków

 

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w siedzibie Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, pok. Nr 116, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

 

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 31.08.2016 r.