Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Drukuj Email
piątek, 16 września 2016 14:07, odsłon: 427

Sułkowice, 16.09.2016 r.

GP.6220.7.2016

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Sułkowice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 16.09.2016 r., na wniosek Pana  Dariusza Bednarczyka, Biuro Inżynierskie BTB, ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków - pełnomocnika: Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Włościańska 4, 30-138 Kraków wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p/n:

Budowa nowego obiektu mostowego na potoku Głogoczówka w m. Krzywaczka w ciągu drogi powiatowej nr 1940K Krzywaczka - Skawina wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”

 

 

zlokalizowanego na działkach nr 1, 2, 3, 4, 7, 25, 26 oraz 8/1, 8/2 położonych w miejscowości Krzywaczka, gmina Sułkowice

oddziaływanie przedsięwzięcia na działki nr 1, 2, 3, 4, 7, 25, 26 oraz 8/1, 8/2 położone w miejscowości Krzywaczka, gmina Sułkowice

 

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach – Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska; pok. 116 w godzinach urzędowania tj.:

8.00 – 17.00 w poniedziałki

8.00 – 14.00 od wtorku do piątku

 

 

Decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.