Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Przewodnik po Urzędzie Miejskim w Sułkowicach Drukuj Email
środa, 16 grudnia 2009 10:00, odsłon: 58992

Przewodnik po Urzędzie Miejskim w Sułkowicach

 

 

Urząd Miejski w Sułkowicach

 

 
Rynek 1
32-440 Sułkowice

telefon: (12) 273-20-75,
 (12) 273-21-48
fax: (12) 272-14-22
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

 

Lipiec - sierpień:

poniedziałek: 8:00 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00

 

 

 


 

Sala Obsługi Klienta na parterze budynku
tu załatwić można:

 • na dzienniku podawczym:
  • złożenie wszelkich pism
  • odbiór gotowych decyzji i dokumentów
  • złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
  • Odbiór dowodu osobistego
 • w kasie:
  • zapłata podatku
  • należności i opłaty pozostałeUrząd funkcjonuje na podstawie wewnętrznego podziału organizacyjnego na referaty i samodzielne stanowiska.


REFERAT ORGANIZACYJNY 

 • pok. nr 01 - Sala Obsługi Klienta
  centrala tel. (12) 27-32-075 i 27-32-584
  wew. nr 35, 39 
  pok. nr 111 - Informatyk tel. wew. 12
  • pok. nr 226 - Stanowisko ds. organizacyjnych
   tel. wewn. 27
  • pok. nr 223 - Sekretariat Burmistrza Gminy Sułkowice
  • pok. nr 225 - Sekretarz Gminy

Referat załatwia sprawy:  

 • obsługa sekretariatu Burmistrza
 • obsługa Rady Miejskiej i jej Komisji w ustalonym przez Burmistrza zakresie,
 • obsługa poczty w tym poczty elektronicznej konta email : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • obsługa oficjalnej strony www.sulkowice.pl
 • obsługa Biuletynu Informacji Publicznej
 • obsługa wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych,
 • obsługa skarg i wniosków

 

Kierownik Referatu - Teresa Kania
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

 

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH - URZĄD STANU CYWILNEGO

pok. nr 06 tel. wew. nr 19

Referat załatwia sprawy: 

 • w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:
  • rejestracja stanu cywilnego ludności,
  • przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na stan cywilny osób, wydawanie zaświadczeń, decyzji, zwolnień oraz sprawy wynikające z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" oraz "Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego",
 • w zakresie spraw obywatelskich:
  • ewidencja ludności, dokumenty tożsamości, rejestr i spis wyborców,
  • ewidencja działalności gospodarczej,
  • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • zezwolenia na zbiórki publiczne,
  • zezwolenia na publiczny transport drogowy,
  • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
  • wojskowe

 

Kierownik Referatu - Krystyna Stankiewicz Kierownik USC

 email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

REFERAT TECHNICZNO-INWESTYCYJNY

- pok. nr 117 - Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego, tel. wew. nr 22
- pok. nr 118 - Referat Techniczno - Inwestycyjny, tel. wewn. 21

 

Referat załatwia sprawy: 

 • planowanie rozwoju infrastruktury komunalnej,
 • sporządzanie projektów planów wieloletnich, rocznych w zakresie inwestycji i remontów,
 • kompleksowe prowadzenie inwestycji i remontów,
 • drogownictwa, energetyki,
 • zamówienia publiczne,
 • pozyskiwanie finansowych środków pomocowych

 

Kierownik Referatu - Jerzy Biernat
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

REFERAT OŚWIATY, KULTURY I REKREACJI

pok. nr 228
tel. 12 27-32-148 i wew. 24

Referat załatwia sprawy: 

 • oświaty i wychowania /w tym szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola/,
 • kultury, sportu, turystyki, współpraca z Ośrodkiem Kultury, ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi.

 

Kierownik Referatu - Barbara Flaga
pok. nr 228 tel wew.24
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

pok. nr 115 - Kierownik Referatu tel. bezpośredni (12) 27-32-220 i wew. 20
pok. nr 116 tel. wew. 31,

 

Referat załatwia sprawy: 

 • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji, wyrysy i wypisy z planu zagospodarowania
 • sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy,
 • gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,
 • organizowanie przetargów na sprzedaż i oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
 • ochrony przyrody i środowiska, oraz sprawy wynikające z ustawy "Prawo wodne".
 • rozgraniczenia działek, podziały i numeracja nieruchomości

 

Kierownik Referatu - Maciej Budek
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Sprawy dotyczące gospodarki przestrzennej gminy:
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

REFERAT FINANSOWY

pok. nr 08 - Skarbnik Gminy tel. wew. nr 16
pok. nr 07 - Referat Finansowy tel. wew. nr 16 i 15

 

Referat prowadzi sprawy: 

 • projektowania budżetu i plany finansowe, analiza budżetu,
 • rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
 • ewidencji i egzekucji należności budżetowych, majątku trwałego i finansowego,
 • obsługi kasowej


Kierownik Referatu - Teresa Garbień - Skarbnik Gminy
email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


pok. nr 02 i 03 - dział podatków: tel. wew. nr 13, 33 
 • wymiar podatków i opłat lokalnych, księgowość podatków i opłat,
 • egzekucja należności podatkowych i opłat
Kierownik działu - Krystyna Stręk email:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Pełnomocnik d/s rozwiązywania problemów społecznych:

Anna Kuchta
pokój nr 229, tel. wewn. 17
Prowadzi sprawy:

 

 • Profilaktyka uzależnień
 • Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki.


Informujemy:

 

 • Sprawy komunikacji załatwia Starostwo Powiatowe w Myślenicach Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych - ul. Drogowców 2
  tel. 272-37-82, 272-38-56
 • Sprawy w zakresie ewidencji gruntów - wyrysy z map, wypisy z ewidencji gruntów, przeklasyfikowanie gruntów, uwłaszczenia itd. załatwiane są w Starostwie Powiatowym przy ul. Słowackiego 36,
  tel. 272-15-28 wew. 24
 • Sprawy architektury i budownictwa załatwia Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Słowackiego 36,
  tel: 272-11-34 

www.powiat-myslenice.pl

 

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.