Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

Wybory samorządowe 2018

wybory avatar

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)



Informacje podatkowe Drukuj Email
środa, 16 grudnia 2009 10:02, odsłon: 4652

Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 

 

 

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego i leśnego na 2018 rok

  • Podatek rolny w gospodarstwach rolnych stawka 131,23 zł / 1 ha przeliczeniowy
  • Podatek rolny w nieruchomościach stawka 262,45 zł / 1 ha fizyczny użytków rolnych
  • Podatek lesny stawka 43,35 zł / 1 ha fizyczny lasu

 

Informacja w sprawie stawek podatku rolnego i leśnego na 2017 rok

  • Podatek rolny w gospodarstwach rolnych stawka 131,10 zł / 1 ha przeliczeniowy
  • Podatek rolny w nieruchomościach stawka 262,20 zł / 1 ha fizyczny użytków rolnych
  • Podatek lesny stawka 42,02 zł / 1 ha fizyczny lasu

 

 

Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

 
Wzory deklaracji

 

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2018 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

- w terminie od  1 lutego 2018   do  28 lutego 2018 r.  należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Gminy Sułkowice wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2017r.  do       31 stycznia 2018 r.
- w terminie od 1 sierpnia 2018 do 31 sierpnia 2018r.  należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Gminy Sułkowice wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018r.  do 31 lipca 2018r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018r.

Limit zwrotu podatku  akcyzowego w 2018r.  wynosi :
86,00 zł x ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze będą wypłacane w terminach:

3 - 30  kwietnia 2018r.  w przypadku  złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2018r.  w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzory wniosków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach oraz na stronie internetowej 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (12) 273-20-75 w.33

 

 

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Sułkowice

 

Opłaty: skarbowa, planistyczna, za koncesje alkoholowe, mandaty, użytkowanie wieczyste, czynsz najmu i dzierżawy, opłata za wypis/wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, za udostępnianie danych adresowych oraz podatek od środków transportowych ; należy wpłacać na rachunek bieżący jak poniżej:

 

BSR Kraków Oddział w Sułkowicach nr: 86 85890006 0170 0000 0068 0012 (rachunek bieżący Urzędu Miejskiego)

 

 

 

Podatki: od nieruchomości, rolny, leśny - należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w nakazie płatniczym lub decyzji.

 

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w informacji o wysokości opłaty.