Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Drukuj Email
wtorek, 31 października 2017 11:03, odsłon: 630

Wykaz nieruchomości  stanowiących własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

 

 

Lp.

Nr działek

Powierzchnia

łączna działek

Położenie i opis

nieruchomości

Nr Księgi wieczystej

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena nieruchomości

netto

 

1

dz.333/1

500  m2

Przedmiotowa nieruchomość  położona jest w Krzywaczce,

- w odległości około 360 m od drogi krajowej nr 52 nabywana na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, którą stanowią działki nr 332/1 oraz nr 345/3. Działka ta stanowi drogę gruntową nieurządzoną o szerokości około 3-4 m, długości około 150 m.

KR1Y/00022284/5

częściowo w terenie „09 MU” przeznaczonym   pod zabudowę mieszkaniową  i usług oraz   w terenie komunikacji „KDZ/KDD”

 

24.000 zł + VAT

 

 

 

 

 

 

 

       Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu w BIP-ie oraz na stronie internetowej UM, a także wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

 

 w Sułkowicach na okres 6 tygodni (art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – tekst jednolity Dz. U z 2016 r.    

 

 poz.2147 z późn. zm.).

 

       Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą  

 

       składać wnioski o jej nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego tj.                

 

       od  16.08.2017  r.   do   28.09.2017 r.

 

 

 

       Sułkowice, dnia 16 sierpień 2017 r.