Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK Drukuj Email
wtorek, 02 stycznia 2018 00:00, odsłon: 639

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sułkowicach świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00 oraz w każdą sobotę miesiąca w godzinach od 8:00 do 13:00.

W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości zryczałtowanej miesięcznej opłaty w PSZOK odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

1) odpady zielone,

2) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) zużyte baterie i akumulatory,

5) odpady suche z selektywnej zbiórki odpadów,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

7) zużyte opony,

8) przeterminowane leki i chemikalia,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (z wyłączeniem styropianu).

 

W ramach dodatkowej opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane będą odpady zielone, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe - powyżej limitu 100 kg.