Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Ogłoszenia OPS - obiady i stypendia szkolne Drukuj Email
piątek, 24 sierpnia 2018 06:32, odsłon: 471

bezplatne obiadystypendia zasilki

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach informuje, że uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także dzieci przedszkolne mogą korzystać  z bezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2018/2019.

Podstawowy warunek:

W wrześniu dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekraczać kwoty 771,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Od  października dochód kwalifikujący do pomocy w formie bezpłatnych obiadów będzie wynosił 792,00 zł na osobę w rodzinie. 

Zapisu można dokonać w każdym miesiącu.

Informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800  do 1500 lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21.

 

Stypendium szkolne

Rodzice uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (oraz pełnoletni uczniowie) mogą się ubiegać o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego.

Składanie wniosków 1 - 15 września 2018 r. w OPS w Sułkowicach.

Dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 514 zł do września, a od października 528 zł. na osobę miesięcznie.

(uwaga: do dochodu nie wlicza się kwoty 500 +).

 

Zasiłek szkolny

Jeżeli w rodzinie wystąpiło w ostatnim czasie zdarzenie losowe, można się również ubiegać o jednorazowy zasiłek szkolny.

Druki wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny

oraz wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45, który prowadzi całość spraw związanych z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Druki wniosku dostępne są również na stronie Internetowej Ośrodka http://www.ops.sulkowice.pl  w zakładce „aktualności”.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21