Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Przeglądy kominiarskie Drukuj Email
piątek, 24 sierpnia 2018 15:43, odsłon: 536

kominiarz

Sami decydujemy, kto wykona przegląd

Burmistrz ani Urząd Miejski nie upoważniają nikogo, ani nie zlecają nikomu wykonywania przeglądów kominów.

Przeglądy przewodów kominowych oraz ich czyszczenie to nasz obowiązek, ale sami decydujemy, komu to zlecamy. Ważne jest, że przeglądu kominów może dokonać wyłącznie mistrz kominiarski i musi sporządzić protokół pokontrolny.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego ma obowiązek czyszczenia przewodów kominowych oraz kontroli wszystkich przewodów kominowych: dymowych, spalinowych (gazowych) i wentylacyjnych.

Czyszczenie kominów a przegląd okresowy

Przy czym:

- czyszczenie może wykonać sam właściciel lub powierzyć je kominiarzowi;

- kontrolę okresową musi wykonywać wyłącznie mistrz kominiarski.

 

Co jakiś czas na naszym terenie pojawiają się firmy, które reklamują się, że wykonują przeglądy przewodów kominowych i powołują się przy tym na burmistrza lub Urząd Miejski. Tymczasem nie jest to prawda.

Należy pamiętać, że

1) burmistrz nie zatrudnia, nie zleca i nie poleca wykonawcy  przeglądów czy kontroli przewodów kominowych w domach prywatnych - nie ma ani woli ograniczania naszego wyboru, ani nawet takich uprawnień;

2) do wykonywania przeglądów okresowych przewodów kominowych (wszystkich - dymowych, spalinowych, czyli gazowych i wentylacyjnych jest uprawniony wyłącznie mistrz kominiarski, dlatego należy się upewnić, że osoba, która się do nas zgłasza ma takie kwalifikacje;

 3) po wykonaniu przeglądu mistrz kominiarski musi zostawić nam protokół pokontrolny.

Poniżej zamieszczamy link do takiego przykładowego protokołu (oczywiście bez danych osobowych).

Przykładowy protokół kontroli okresowej przewodów kominowych

Obowiązek i konsekwencje jego niedopełnienia

Nasze obowiązki dotyczące bezpieczeństwa przewodów kominowych reguluje m.in. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej i Prawo Budowlane. Niedopełnienie ustawowego obowiązku dotyczącego kontroli okresowej oraz czyszczenia przewodów kominowych podlega karze grzywny. Może również skutkować nieprzyznaniem odszkodowania powstałego np. w wyniku pożaru komina, jeśli właściciel nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi okresowe czyszczenie przewodów kominowych oraz protokołem kontroli okresowej przewodów kominowych wykonywanej raz w roku.

red.

Wyciąg z przepisów dotyczących obowiązku czyszczenia kominów i wykonywania dorocznych kontroli oresowych