Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Drukuj Email
poniedziałek, 27 sierpnia 2018 11:42, odsłon: 130

INFORMACJA Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 Miejscowość  Lokalizacja tablicy informacyjnej
 Sułkowice  - Rynek (2 szt.)
 - ul. 1 Maja (2 szt.)
 - ul. Szkolna (2 szt.)
 - ul. Partyzantów
 - ul. Na Węgry
 Rudnik  - ul. Centralna (3 szt.)
 Harbutowice  - przy remizie OSP
 Biertowice  - przy szkole podstawowej
 - przy skrzyżowaniu (kierunek: Kraków i Bielsko- Biała)
 Krzywaczka  - przy sklepie „GS”
 - przy Kościele

Burmistrz Gminy (-)

Piotr Pułka