Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej (miejskiej) komisji wyborczej Drukuj Email
poniedziałek, 27 sierpnia 2018 13:04, odsłon: 328

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Sułkowice
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie podania informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej (miejskiej) komisji wyborczej

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561), podaję do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sułkowicach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Numer okręgu wyborczego Granice okręgu wyborczego Ilość radnych wybieranych w okręgu wyborczym
1 Sołectwo Biertowice 1
2 Sołectwo Harbutowice: północna część miejscowości – granica przebiega wzdłuż drogi gminnej nr 1161 i drogi nr 956, a później wzdłuż drogi nr 1840 i jej przedłużenia po drodze nr 1994 1
3 Sołectwo Harbutowice: południowa część miejscowości – granica przebiega wzdłuż drogi gminnej nr 1161 i drogi nr 956, a później wzdłuż drogi nr 1840 i jej przedłużenia po drodze nr 1994 1
4 Sołectwo Krzywaczka: prawostronna część miejscowości od drogi nr 52, a później granica przebiega wzdłuż drogi powiatowej "Na Bęczarkę" (1938K) 1
5 Sołectwo Krzywaczka: lewostronna część miejscowości od drogi nr 52, a później granica przebiega wzdłuż drogi powiatowej "Na Bęczarkę" (1938K) 1
6 Sołectwo Rudnik: ul. Dolna ul. Blakówka, ul. Bukowa, ul. Starcówka, ul. Centralna nr parzyste do nr 62 i nr nieparzyste do nr 111 1
7 Sołectwo Rudnik: ul. Szkolna, ul. Centralna nr parzyste od nr 164 i nr nieparzyste od nr 113 1
8 Sołectwo Rudnik: ul. Słoneczna, ul. Centralna nr parzyste od nr 64 do nr 162 1
9 Miasto Sułkowice: os. Zielona, ul. Szkolna, ul. Ptasznica 1
10 Miasto Sułkowice: ul. Sucha Góra, ul. Zarzecze, ul. Na Oblasek, ul. Leśna, ul. Krzywa, ul. Sportowa, ul. Ks. Józefa Sadzika 1
11 Miasto Sułkowice: ul. 1 Maja, ul. Zagumnie, ul. Smereczyńskiego, ul. Polna, ul. Na Granicy, ul. Tysiąclecia 1
12 Miasto Sułkowice: ul. 11 Listopada, ul. Wąska, ul. Zagroda, ul. 24 Lipca, Rynek, ul. Ślusarska, ul. Wyzwolenia 1
13 Miasto Sułkowice: ul. Wolności, ul. Kpt. Stanisława Stanaszka, ul. Kowalska 1
14 Miasto Sułkowice: ul. Partyzantów nr parzyste do nr 344 i nr nieparzyste do nr 141 i od nr 679, ul. Kwiatowa 1
15 Miasto Sułkowice: ul. Partyzantów nr parzyste od nr 346 i nr nieparzyste od 143 do nr 677, ul. Starowiejska, ul. Na Węgry 1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Sułkowicach mieści się w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1, II piętro, sala obrad, tel. 0-12 273 20 75.

 

Burmistrz Gminy Sułkowice

(-) Piotr Pułka