Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Drukuj Email
poniedziałek, 17 września 2018 23:00, odsłon: 540

Zgłoszenia kandydatów na czlonków Obwodowych Komisji Wyborczych

wybory avatar

przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, Rynek 1 w pokoju nr 225, 

w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego

do 21 września 2018 r do godz. 14.30.

 Ogłoszenie

o miejscu i terminie zgłaszania kandydatów 
na członków obwodowych komisji wyborczych 
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie 
oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie 
w wyborach do rad gmin, rad powiatów,  sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy 
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informujemy, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic  m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. przyjmowane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1 w pokoju nr 225, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych upływa  w dniu 21 września 2018 r. (piątek). W tym dniu Urząd Miejski w Sułkowicach czynny jest do godz. 14.30.

Sposób zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.