Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Losowanie numerów list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
czwartek, 27 września 2018 16:34, odsłon: 443

Komunikat
Miejskiej Komisji Wyborczej w Sułkowicach
z dnia 27 września 2018 r.
o terminie i miejscu przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Sułkowicach,
w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 Na podstawie art.408 pkt 3 i art.410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz.754 ze zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Sułkowicach informuje, że w dniu 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 8:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach (Rynek 1, II piętro, pokój 221) odbędzie się publiczne losowanie numerów list kandydatów na radnych tych komitetów, którym nie zostały przyznane jednolite numery przez Państwową Komisję Wyborczą i Komisarza Wyborczego w Krakowie (niespełniających żadnego  z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego).

 

Kolejność losowania:

 

  1. W pierwszej kolejności zostaną wylosowane numery dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego.
  2. Następnie losowane będą numery dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w  pkt 1.

 

Losowanie będzie przeprowadzone w następujący sposób:

 

1)  dwa szklane i przezroczyste pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zwiniętych kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych. Oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone w nieprzezroczystych kopertach;

 

2)  czynności losowania dokonają wyznaczeni przez Przewodniczącego członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sułkowicach. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba - nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącego;

 

3)  wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą dokumentację losowania.

 

Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana do Komisarza Wyborczego w Krakowie oraz podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

 

 

 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej
w Sułkowicach

 

(-) Katarzyna Karolina Bochenek