Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)100. rocznica odzyskania niepodległości Polski w Sułkowicach Drukuj Email
środa, 14 listopada 2018 08:55, odsłon: 969

11 listopada 2018 w Sułkowicach

11 listopada pomnik

100. rocznica odzyskania niepodległości przebiegała w Sułkowicach pod znakiem pamięci i wdzięczności dla tych, którzy wywalczyli nam wolność i jej bronili.

Była to kulminacja wielu wydarzeń i uroczystości, organizowanych w całej gminie od początku 2018 r. i planowanych do jego zakończenia.

 Oblicza wolności

Święto niepodległości rozpoczęła Msza św. odprawiona za Ojczyznę w kościele w Sułkowicach przez ks. dziekana Edwarda Antolaka i goszczącego u nas byłego proboszcza sanktuarium myślenickiego ks. kanonika Stanisława Makowskiego. Kościół w tym dniu dekorowały nie tylko biało-czerwone kwiaty przy ołtarzach, ale biel i czerwień kwiatów zdobiła wszystkie nawy, bo ułożone w nich zostały wieńce, które później złożone zostały pod pomnikiem przez delegacje przybyłe z wszystkich miejscowości gminy.  Przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe gminy, szkół i organizacji, a na chórze o oprawę muzyczną wraz z organistą Maciejem Gawronem zadbał chór Apassionata i sygnaliści Orkiestry Dętej w Sułkowicach.

Mszę św. rozpoczęło wspólne odśpiewanie Roty. Homilię wygłosił ks. dziekan Edward Antolak. Nawiązując do czytań biblijnych i do historii Polski rozważał temat wolności w wymiarze narodowym i osobistym. Pytał o naturę wolności i zniewolenia człowieka, o to, kiedy jest się prawdziwie wolnym i jakie oblicza wolności kształtuje i jakie konsekwencje przynosi więź człowieka z Bogiem, a jak wygląda i jak owocuje rzekoma wolność, gdy człowiek tę więź zrywa. Dar wolności, jak każdy prawdziwy dar, jest nie tylko skarbem człowieka, ale również zadaniem. Od tego, jak kształtujemy naszą wolność zależy jakość życia nas samych, ale również naszego otoczenia. To dlatego w okresie narodowej niewoli nasi przodkowie tak mocno przywiązani byli do wartości kształtujących  to, co nazywamy polskością. Z tej miłości do Boga i własnego Narodu, z wierności i tęsknoty rodziły się najwspanialsze dzieła polskiej kultury. Gdy łączył nas wspólny cel, byliśmy silni wiarą, nadzieją i miłością. Prosił o zgodę i współtworzenie pięknego oblicza wolnej współczesności, o pamięć i wdzięczność wpajaną dzieciom i młodzieży. Nawiązując do czytań z tego dnia i do słów św. Jana Pawła II apelował o silną weź z Chrystusem, która poprowadzi nas do tego, byśmy nie zmarnowali daru wolności ojczyzny i ofiar naszych przodków.

Podczas Mszy św. odśpiewany został hymn Ciebie, Boga wysławiamy jako dziękczynienie za niepodległość, a na zakończenie - wszystkie zwrotki hymnu Boże coś Polskę.

Ojczyzna wolna, znów wolna

W podniosłym nastroju poczty sztandarowe, delegacje i uczestnicy Mszy św. przeszli pod pomnik, gdzie już czekała Orkiestra Dęta wraz ze swoim dyrygentem Andrzejem Moskalem, która przywitała przybywających muzyką pieśni patriotycznych, a po uformowaniu kolumn sztandarów i delegacji - odegraniem hymnu narodowego.

Uroczystość pod pomnikiem prowadziła Monika Widlarz. Odczytała tradycyjny tekst - czytany do roku w święto 11 Listopada  - a przypominający, jak wyglądały pierwsze dni wolności w Sułkowicach. Przypomniała też, że nasi przodkowie znosili obcą niewolę przez 146 lat, jako że nasze ziemie odpadły od Polski w I rozbiorze w 1772 r. Następnie prezentowała kolejne delegacje składające wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem. W tym roku były to reprezentacje 34 szkół, instytucji, firm i organizacji pozarządowych.

Wykaz delegacji składających wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem

Obwiązek Pamięci i Wdzięczności

Do delegacji i licznie zgromadzonych mieszkańców okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Piotr Pułka.

Szanowni Państwo,

146 lat modlili się żarliwie, wierząc, że tylko modlitwa może ich ocalić
i walczyli najofiarniej, jak to tylko było w ludzkich możliwościach. Nasi Przodkowie. Żyli w strachu, prześladowaniu, pod obcym butem, służąc po 10 lat  w obcej armii, oddając pod przymusem na chwałę obcego mocarstwa ciężko wydzierany ziemi owoc swojej pracy. Upokarzani i uciskani nie poddali się. Wymodlili i wywalczyli nam wolność. A później, przez 100 lat, które minęło od tamtej chwili, nasi Dziadowie i Ojcowie budowali nam Ojczyznę i stali na straży odzyskanej wolności, ponosząc wciąż wielkie ofiary.

My, pokolenia, które nie zaznały wojny i prześladowań, mamy moralny obowiązek ochrony tego Dziedzictwa.

Mamy moralny obowiązek Pamięci i Wdzięczności.

Mamy wreszcie moralny obowiązek budowania zdrowego społeczeństwa
i zdrowych relacji w naszej współczesności.

Jestem wdzięczny każdemu, kto ten obowiązek odczuwa i kto go wypełnia.

Jestem ogromnie wdzięczny Bogu i historii, że mogę żyć w mojej Małej Ojczyźnie bez strachu, bez wiecznego zagrożenia dla swoich bliskich, bez widma wiszącego nad nami nieszczęścia.

Jestem też wdzięczny za to, że przez 16 lat dane mi było służyć naszej ziemi sułkowickiej i jej Mieszańcom jako radny, a następnie burmistrz i budować współczesny wizerunek naszej rozwijającej się i nadrabiającej wiekowe zaległości gminy. Dziękuję każdemu, kto mnie wspierał w tej pracy.

Zwracam się zwłaszcza do najmłodszych pokoleń. Oby Was nigdy nie spotkało nieszczęście wojny i niewoli. Obyście żyli w wolnej i pełnej nadziei Polsce, Europie i świecie. Z całego serca Wam tego życzę. Ale jednocześnie apeluję do Was
o zachowanie w sercach miłości do ziemi ojczystej, do dziedzictwa Ojców, do Waszych korzeni. O umiłowanie prawdziwej wolności, która pozwala człowiekowi wzrastać i rozwijać najcenniejsze cechy osobowości i charakteru.

Dziękuję Państwu za uczestniczenie w naszych gminnych uroczystościach dla uczczenia Odzyskanej 100 lat temu wolnej Ojczyzny i jej Obrońców. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tych obchodów dzisiaj i przez cały ten jubileuszowy rok.

Serdecznie zapraszam na Koncert dla Niepodległej dzisiaj o godz. 16 w Sułkowickim Ośrodku Kultury.

 

Przed zabraniem głosu burmistrz Piotr Pułka poprosił o towarzyszenie mu burmistrza - elekta Artura Grabczyka, a po zakończeniu - przekazał mu w symbolicznym geście teczkę z herbem gminy przeznaczoną na oficjalne wystąpienia.

Tę część uroczystości zakończyła orkiestra dęta koncertem pieśni patriotycznych.

Nagrody samorządowe

Spod pomnika zgormadzeni przeszli do strażnicy OSP w Sułkowicach, gdzie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Samorządowych `2018. W samo południe wszyscy obecni, z towarzyszeniem chóru Apassionata odśpiewali wraz z milionami Polaków, włączając się do wspólnej akcji, hymn narodowy.

Chór Apassionata przybył na uroczystość w podwójnej roli i z dwoma dyrygentami - obecnym, Maciejem Gawronem i prowadzącym chór przez 8 lat, Mateuszem Pitalą. Swoim śpiewem chór uświetniał uroczystość, a w uznaniu jego zasług i kunsztu sławiącego naszą gminę - odbierał nagrodę samorządową.

Rada Miejska, jak co roku, przyznała trzy równorzędne nagrody samorządowe. Obok chóru Apassionata nagrodzeni zostali Ochotnicza Straż Pożarna w Harbutowicach i Towarzystwo Przyjaciół Sułkowic Kowadło. Uzasadnienia decyzji Rady Miejskiej o przyznaniu nagród tym organizacjom w formie przedstawienia ich działalności i zasług odczytała wiceprzewodnicząca RM Krystyna Sosin, a nagrody wręczał przewodniczący RM Jan Socha i wiceprzewodniczący Kazimierz Król.

Uzasadnienie nagrody dla Chóru Apassionata

Uzasadnienie nagrody dla OSP Harbutowice

Uzasadnienie nagrody dla TPS Kowadło

Nagrodzeni, nie kryjąc wzruszenia, dziękowali za docenienie ich społecznej pracy. Dziękowali też burmistrzowi Piotrowi Pułce i Radzie Miejskiej za opiekę nad organizacjami i  za to, że zawsze mogli liczyć na ich pomoc oraz życzliwość. Podkreślali, jak ważna jest dobra atmosfera wokół organizacji społecznych oraz w samych organizacjach między ich członkami.

Nagrodzonym Sto lat odegrała orkiestra dęta, a chór Apassionata zaśpiewał piosenkę Kocham Cię, Polsko ze słowami odnoszącymi się do naszej gminy.

Dla wszystkich zgromadzonych Stowarzyszenie Gospodyń w Sułkowicach przygotowało tradycyjny poczęstunek w biało-czerwonych dekoracjach. Była to okazja do swobodnych rozmów, a także - jak się okazało - pięknych, płynących z serca symbolicznych gestów, np. Mateusz Pitala przekazał bukiet kwiatów Janinie Oliwie - żonie zmarłego założyciela i wiernej członkini chóru.

tekst i fotografie Anna Witalis-Zdrzenicka