Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)I Sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach - 20.11.2018 r. Drukuj Email
czwartek, 15 listopada 2018 15:25, odsłon: 1261

kontur gminy z herbami poziom miniI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach VIII kadencji

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie III
z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zwołania
I sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Sułkowicach

I sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się 
we wtorek 20 listopada 2018 r.  o godz. 1500
w Sali Samorządowej w Starej Szkole 
w Sułkowicach Rynek 6.

Porządek obrad:

1. Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym.

4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

5. Wybór Przewodniczącego Rady.

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczących Rady.

7. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrzowi Gminy Sułkowice.

8. Ślubowanie Burmistrza Gminy Sułkowice.

9. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Sułkowicach.

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach. 

 


 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miejskiej w Sułkowicach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) - zwanego dalej RODO, informujemy, że obrady Rady Miejskiej w Sułkowicach są nagrywane oraz transmitowane w sieci Internet.

1)    administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy, adres: Rynek 1, 32-440 Sułkowice, tel. 12 273 20 75, email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273-20-75 wew. 12, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3)    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w szczególności nagrywania i transmitowania obrad zgodnie z art. 20 ust 1b   Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zapewnienia jawności i dostępności posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów – zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, do celów archiwalnych na podstawie  Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4)    Dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym  wymogami  Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

5)    Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firma świadcząca usługę nagrywania oraz transmisji oraz administrator Biuletynu Informacji Publicznej. Z uwagi na transmisję oraz późniejsze udostępnienie nagrania sesji w sieci Internet dane będą powszechnie dostępne – administrator nie planuje żadnych ograniczeń.

6)    osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów.

7)    osoba, której dane są przetwarzane,  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8)    administrator nie przewiduje przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania

9)    administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich w rozumieniu RODO