Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice Drukuj Email
wtorek, 20 listopada 2018 09:27, odsłon: 979

Sułkowice, 20 listopada 2018 r.

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice – w jej granicach administracyjnych w zakresie określonym uchwałą Rady Miejskiej w Sułkowicach Nr LII/332/2018 z dnia 8 października 2018r.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo­darowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sułkowicach uchwały Nr LII/332/2018  w dniu 8 października 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice – w jej granicach administracyjnych, przyjętego Uchwałą Nr XLVI/302/14 Rady Miejskiej w Sułkowicach w dniu 26.06.2014 roku (Dz. U z dnia 17 lipca 2014r., poz.4036).

 

Przedmiotem zmiany planu będzie ustalenie nowych możliwości realizacji rozbudowy obiektu szkoły, w tym poprzez zmianę przebiegu ustalonej w planie nieprzekraczalnej linii zabudowy od drogi wojewódzkiej, w  terenie zabudowy usług publicznych, oznaczonym na rysunku planu symbolem 3.UP.

 

 

 

Wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Sułkowicach w terminie do:

 

dnia 17.12.2018r.

 

na adres:  Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32 - 440 Sułkowice.

 

 

 

 

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

 

    BURMISTRZ

 

/-/ mgr Piotr Pułka