Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)II sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach Drukuj Email
środa, 21 listopada 2018 11:55, odsłon: 714

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że

II sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

27 listopada 2018 r.  (wtorek) o godz. 15:00
w Starej Szkole w Sułkowicach, Rynek 6.

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.   
3.    Przyjęcie protokołu obrad I sesji.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    ustalenia składu osobowego oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
2)    ustalenia składu osobowego oraz Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
3)    ustalenia składu osobowego oraz Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów;
4)    ustalenia składu osobowego oraz Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki;
5)    ustalenia składu osobowego oraz Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Socjalnych;
6)    ustalenia składu osobowego oraz Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska;
7)    ustalenia składu osobowego oraz Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego;
8)    ustalenia składu osobowego oraz Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej;
9)    wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sułkowicach do określenia w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sułkowicach terminu i miejsca wykonania zadania w czasie jego podróży służbowej oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia takiej podróży.
8.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
9.    Komunikaty i informacje.
10.    Zamknięcie obrad sesji.

Zaprasza się mieszkańców gminy do wzięcia udziału w obradach.

 

 


 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miejskiej w Sułkowicach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) - zwanego dalej RODO, informujemy, że obrady Rady Miejskiej w Sułkowicach są nagrywane oraz transmitowane w sieci Internet.

1)    administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy, adres: Rynek 1, 32-440 Sułkowice, tel. 12 273 20 75, email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273-20-75 wew. 12, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3)    Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w szczególności nagrywania i transmitowania obrad zgodnie z art. 20 ust 1b   Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zapewnienia jawności i dostępności posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów – zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, do celów archiwalnych na podstawie  Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4)    Dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym  wymogami  Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

5)    Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firma świadcząca usługę nagrywania oraz transmisji oraz administrator Biuletynu Informacji Publicznej. Z uwagi na transmisję oraz późniejsze udostępnienie nagrania sesji w sieci Internet dane będą powszechnie dostępne – administrator nie planuje żadnych ograniczeń.

6)    osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów.

7)    osoba, której dane są przetwarzane,  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8)    administrator nie przewiduje przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania

9)    administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich w rozumieniu RODO