Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)IV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach VIII kadencji Drukuj Email
piątek, 21 grudnia 2018 11:57, odsłon: 546

IV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 9:00 w Starej Szkole w Sułkowicach, Rynek 6

Część uroczysta odbędzie się o godz. 12 00 w Strażnicy OSP w Sułkowicach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.       
 3. Przyjęcie protokołu obrad II sesji.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2018 rok Nr XLIV/261/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 grudnia 2017 roku.
 9. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułkowice.
 10. Uchwalenie Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok.
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej oraz przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2019;
  2. przyjęcia zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice do roku 2023;
  3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sułkowice na rok 2019;
  4. wynagrodzenia Burmistrza Gminy Sułkowice;
  5. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
  6. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego  w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  7. przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Sułkowice pomocy w zakresie dożywiania pt. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”;
  8. powołania doraźnej Komisji Statutowej do opracowania nowelizacji Statutu Gminy Sułkowice.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Komunikaty i informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Miejskiej w Sułkowicach.