Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Nowe zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej Drukuj Email
czwartek, 10 stycznia 2019 15:55, odsłon: 342

NOWE ZASADY  KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Od 1 stycznia 2019 r. następuje poszerzenie katalogu osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w taki sposób, że uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która złoży pisemne oświadczenie  o braku możliwości poniesienia odpłatnej pomocy prawnej.

 

REJESTRACJA WIZYTY

Od stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu telefonicznie pod numerem:

(12) 274 97 59

Kobiecie, która w jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj.  w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej numerem telefonu wskazując preferowany sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Z ważnych powodów kolejność zgłoszeń udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej może ulec zmianie.

LOKALIZACJA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W SUŁKOWICACH

Lokal w Gminie Sułkowice znajduje się w Starej Szkole w Sułkowicach
(Rynek 6; 32-440 Sułkowice) – wejście z tyłu budynku.

Poniedziałek         13:00 - 17:00
Wtorek             8:00 - 12:00
Środa             8:00 - 12:00
Czwartek             8:00 - 12:00
Piątek             8:00 - 12:00


ZAKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:


1)    poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

2)    wskazanie sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego;

3)    sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.