Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zapisy do obwodowych szkół podstawowych od 12 lutego do 1 marca br. Drukuj Email
czwartek, 31 stycznia 2019 15:16, odsłon: 296

Zapisy do klas I szkół podstawowych

(dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej)

 Zapisy dzieci 7-letnich do klas I szkół podstawowych
na rok szkolny 2019/2020

 odbywać się będą w dniach od 12 lutego do 1 marca br.

W zapisach do klas I szkół podstawowych biorą udział obowiązkowo dzieci 7-letnie (urodzone w 2012 r.).

 

Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

 Artur Grabczyk

Burmistrz Gminy Sułkowice

 Załączniki:

1)  Uchwała Nr XXXV/181/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;

2)  Uchwała Nr XLIV/263/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/171/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

3)   Zarządzenie Nr 13/19 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli oraz do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice.