Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Zapisy do obwodowych szkół podstawowych od 12 lutego do 1 marca br. Drukuj Email
czwartek, 31 stycznia 2019 15:16, odsłon: 255

Zapisy do klas I szkół podstawowych

(dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej)

 Zapisy dzieci 7-letnich do klas I szkół podstawowych
na rok szkolny 2019/2020

 odbywać się będą w dniach od 12 lutego do 1 marca br.

W zapisach do klas I szkół podstawowych biorą udział obowiązkowo dzieci 7-letnie (urodzone w 2012 r.).

 

Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

 Artur Grabczyk

Burmistrz Gminy Sułkowice

 Załączniki:

1)  Uchwała Nr XXXV/181/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;

2)  Uchwała Nr XLIV/263/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/171/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

3)   Zarządzenie Nr 13/19 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli oraz do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice.