Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Rządowy Program KLUB - edycja 2019 Drukuj Email
czwartek, 07 lutego 2019 12:56, odsłon: 461

Nabór dla klubów sportowych w Rządowym Programie Klub

klub logo2001Do 15 marca 2019 roku kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Klub – edycja 2019. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel kwotę 40 mln zł. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do 15 maja 2019 r.

Urząd Miejski w Sułkowicach przypomina o trwającym naborze w Programie Klub. Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Wymagane jest aby wnioskodawca prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku.

Kwota dofinansowania wynosi:

- 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,

- 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: 

- wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy),

- organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10 % całości kosztów zadania. 

tekst. EG

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MSiT pod linkiem:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html

 

 

pkt informacyjny2001