Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Wybory do organów jednostek pomocniczych Gminy Sułkowice 2019 Drukuj Email
piątek, 01 marca 2019 13:50, odsłon: 847

O G Ł O S Z E N I E

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że Gminna Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Sułkowice przyjmuje zgłoszenia kandydatów na:

- członków Rady Osiedla Sułkowice

- członków Rad Sołeckich i na Sołtysów Sołectw:

Biertowice, Harbutowice, Krzywaczka i Rudnik.

Zgodnie z uchwałą Nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów Osiedla i Sołectw:

1.    Wybory do Rady Osiedla w mieście Sułkowice odbędą się 

w dniu 24 marca 2019 r., w godz. 7:30- 13:30

miejsce - budynek Starej Szkoły Podstawowej w Sułkowicach, Rynek 6.

Termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Osiedla Sułkowice upływa 14 marca 2019 r.

 

2.    Harmonogram wyborów w Sołectwach oraz lokale wyborcze:

 

1)    Sołectwo Biertowice

w dniu 31 marca 2019 r., w godz. 7:30 - 13:30
miejsce - Zespół Placówek Oświatowych w Biertowicach;

 

2)    Sołectwo Harbutowice 

w dniu 31 marca 2019 r., w godz. 7:30 - 13:30

miejsce – Centrum Kultury w Harbutowicach;

 

Termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Sołeckiej oraz Sołtysa Sołectwa Biertowice i Sołectwa Harbutowice upływa 21 marca 2019 r.

 

3)    Sołectwo Krzywaczka

w dniu 7 kwietnia 2019 r., w godz. 7:30 - 13:30

miejsce - Zespół  Placówek Oświatowych w Krzywaczce;

 

4)    Sołectwo Rudnik

w dniu 7 kwietnia 2019 r., w godz. 7:30 - 13:30

miejsce - Remiza  OSP w Rudniku.

 

Termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Sołeckiej oraz Sołtysa Sołectwa Krzywaczka i Sołectwa Rudnik upływa 28 marca 2019 r.

 

Kandydatów należy zgłaszać do Gminnej Komisji Wyborczej w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (II p. pok. nr 221). Formularze zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

/-/Teresa Francuziak

 

 Do pobrania:

1. Zgłoszenie kandydata do Rady Osiedla

2. Zgoda na kandydowanie do Rady Osiedla

3. Zgłoszenie kandydata na Sołtysa

4. Zgoda na kandydowanie na Sołtysa

5. Zgłoszenie kandydata do Rady Sołeckiej

6. Zgoda na kandydowanie do Rady Sołeckiej

7. Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej

9. Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów

10. Uchwała w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej

11. Statut Osiedla Sułkowice

12. Statut Sołectwa Biertowice

13. Statut Sołectwa Harbutowice

14. Statut Sołectwa Krzywaczka

15. Statut Sołectwa Rudnik