Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Odkrycie w kaplicy Matki Bożej Różańcowej w Biertowicach Drukuj Email
wtorek, 02 kwietnia 2019 14:28, odsłon: 782

1Odkrycie w kaplicy Matki Bożej Różańcowej w Biertowicach

W kaplicy Matki Bożej Różańcowej w Biertowicach, w trakcie trwających prac konserwatorskich dokonano odkryć, które odsłaniają przed nami zapomniany archaiczny charakter tej budowli.

Podczas usuwania bardzo licznych powłok malarskich i tynkarskich, natrafiono na fragmenty pierwotnych tynków, na których zachowały się malowidła ścienne pochodzące z czasu budowy kaplicy. Wiek malowideł poświadcza napis umieszczony przez malarza na ścianie ołtarzowej „AD 1803” oraz ornament w stylu rokokowym (forma ornamentu używana od połowy XVIII w. do początku XIX w.). Malowidła są dwubarwne wykonane pigmentami ziemnymi, ochrą czerwoną i ochrą żółtą. Na ścianie ołtarzowej rozpoznano postać św. Andrzeja, cztery główki Aniołów, ornament w stylu rokokowym oraz napisy „AD 1803” i „S …nzei” (prawdopodobnie „S. Anzei” – zapis gwarowej wymowy imienia Andrzej).

Podczas skuwania tynków odkryto również kilka niewidocznych dotąd elementów architektonicznych, w tym okrągłe okno w ścianie ołtarzowej (zamurowane w późniejszym okresie) oraz częściowo zniszczoną wnękę w szczycie tej ściany od strony zewnętrznej. Wnęka była płytka co sugeruje, że mogła być obramieniem niezachowanego malowidła ściennego.

W murach kaplicy zachowały się ślady przebudowy świadczące o tym, że pierwotnie miała ona sklepienie kolebkowe (obecne nazywa się krzyżowym). O wysokości i kształcie pierwotnego sklepienia, można wnioskować z układu kamieni w murach ściany ołtarzowej i frontowej, oraz z zasięgu pierwotnych tynków odkrytych wewnątrz. Prawdopodobnie podczas przebudowy sklepienia kaplicy powiększono również jej wejście.

W ramach dalszych prac kaplica zostanie otynkowana w sposób nawiązujący do stanu pierwotnego. Kaplica była murowana nierówno, niesymetrycznie, bez zachowywania pionowości ścian, wyprawami tynkarskimi nie wyrównywano tych krzywizn do takiego stanu jak jesteśmy do tego współcześnie przyzwyczajeni. Celem prac konserwatorskich jest zatem przywrócenie kapliczki do stanu dawnego, z poszanowaniem wszelkich jego ”niedoskonałości”.

 

foto. M. Widlarz