Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Gospodarka odpadami Drukuj Email
piątek, 05 kwietnia 2019 14:26, odsłon: 947

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Sułkowice,

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 4 kwietnia 2019 r. podjęta została uchwała zwiększająca stawki za odbiór odpadów komunalnych w naszej gminie. 

Od dnia 1 maja br. koszty wywozu odpadów będą następujące:

  • 15,00 zł/os. – odpady segregowane (wzrost o 5,00 zł)
  • 30,00 zł/os. – odpady niesegregowane (wzrost o 10,00 zł)

Na wzrost cen odbioru odpadów wpłynęło wiele czynników.  Stawka, która obowiązywała w naszej gminie do tej pory nie wystarcza na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów jego funkcjonowania.

W lutym br. rozstrzygnięty został przetarg na zagospodarowanie odpadów komunalnych. W ubiegłym roku koszt zagospodarowania odpadów wynosił 344,52 zł za tonę. Styczniowa podwyżka o 1 zł za śmieci segregowane i 2 zł za śmieci niesegregowane została wprowadzona na podstawie prognozy, która zakładała wzrost ceny za tonę odpadów oddawanych na wysypisko do maksymalnie 360,00 zł. W prowadzonym postepowaniu przetargowym do Urzędu wpłynęła tylko jedna oferta z Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach na kwotę 414,45 zł za tonę przyjętych odpadów. 

Kwoty przedstawione powyżej to kwoty jedynie za przekazanie odpadów z gminy na wysypisko do tego dochodzi jeszcze kwota odbioru tych odpadów z gospodarstw domowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach, który wynosi 5,93 zł za osobę. Powodem takiego wzrostu są  rosnące ceny transportu, energii (w ostatnich latach sześciokrotny wzrost), zmieniające się przepisy ustawowe oraz obostrzenia dla firm zajmujących się wywozem odpadów.

Dodatkowo wzrosły stawki za tzw. opłatę marszałkowską, czyli opłatę ponoszoną z tytułu składowania odpadów: w roku 2018 stawka ta wynosiła 140,00 zł/t, w roku 2019 – 170,00 zł/t, a w 2020 i latach kolejnych wynosiła będzie 270,00 zł/t.

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny w 2017 roku w Polsce zebranych zostało prawie 12 tys. ton odpadów komunalnych. W samej Gminie Sułkowice było to 630 ton, natomiast w 2018 roku na wysypisko śmieci trafiło już 1 521 ton odpadów zmieszanych. Ogółem na terenie Gminy Sułkowice w 2018 roku wytworzonych zostało 2 756 t opadów (w tym odpady zmieszane i segregowane). Dodatkowo zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw, które zajmowały się odbiorem odpadów. Brak tych firm na rynku spowodował wzrost cen świadczonych w tym zakresie usług. 

Jednocześnie informuję, że Gmina Sułkowice będzie szukała rozwiązań, które pozwolą na ustabilizowanie rosnących cen za odpady komunalne na najbliższe lata.