Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Wyniki wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krzywaczka Drukuj Email
poniedziałek, 08 kwietnia 2019 11:27, odsłon: 361

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2019 r. wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krzywaczka

 


Zgodnie z § 28 ust. 1 i ust 2 Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik do Statutu Sołectwa Krzywaczka stanowiącego załącznik do Uchwały  Nr XL/320/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Krzywaczka z późn. zm. Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krzywaczka, które odbyły się w dniu 7 kwietnia 2019 roku.


Sołtysem Sołectwa Krzywaczka został Starzec Janusz.


Wykaz członków  Rady Sołeckiej Sołectwa Krzywaczka:

1)    Braś Wojciech
2)    Brożyna Zofia
3)    Burda Stanisław
4)    Cora Robert
5)    Dybeł Mirosław
6)    Lisowski Leszek
7)    Oliwa Piotr
8)    Piątek Helena

 


Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
/-/Teresa Francuziak

 

Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonego głosowania na Sołtysa Sołectwa Krzywaczka w dniu 7 kwietnia 2019 r.

Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonego głosowania na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Krzywaczka w dniu 7 kwietnia 2019 r.