Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Wyniki wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krzywaczka Drukuj Email
poniedziałek, 08 kwietnia 2019 11:27, odsłon: 291

INFORMACJA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2019 r. wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krzywaczka

 


Zgodnie z § 28 ust. 1 i ust 2 Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik do Statutu Sołectwa Krzywaczka stanowiącego załącznik do Uchwały  Nr XL/320/2017 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Sołectwa Krzywaczka z późn. zm. Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krzywaczka, które odbyły się w dniu 7 kwietnia 2019 roku.


Sołtysem Sołectwa Krzywaczka został Starzec Janusz.


Wykaz członków  Rady Sołeckiej Sołectwa Krzywaczka:

1)    Braś Wojciech
2)    Brożyna Zofia
3)    Burda Stanisław
4)    Cora Robert
5)    Dybeł Mirosław
6)    Lisowski Leszek
7)    Oliwa Piotr
8)    Piątek Helena

 


Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
/-/Teresa Francuziak

 

Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonego głosowania na Sołtysa Sołectwa Krzywaczka w dniu 7 kwietnia 2019 r.

Protokół Gminnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonego głosowania na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Krzywaczka w dniu 7 kwietnia 2019 r.