Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Otwarte Konkursy Ofert Drukuj Email
środa, 24 kwietnia 2019 08:47, odsłon: 118

rops logo rgbOtwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych,

(Uchwała nr 622/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16.04.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych oraz powołania Komisji oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert).

W ramach konkursu przewiduje się wspieranie zadań polegających na wspieraniu funkcjonowania społecznego i aktywności osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich), przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych (w szczególności z obszarów wiejskich), budowaniu pozytywnego wizerunku starości, rozwoju współpracy / integracji międzypokoleniowej, szeroko rozumianej edukacji do starości i w starości, prowadzeniu akcji informacyjnych (w szczególności na terenach wiejskich) na temat instytucji i form pomocy (wsparcia), aktywizacji dla seniorów, budowaniu podmiotowości i zaangażowania osób starszych, w tym samotnych, w działalność na rzecz środowisk lokalnych (w tym rozwój usług w klubach i rozwój grup samopomocowych), włączaniu osób starszych w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, rozwoju aktywności edukacyjnej osób starszych, w tym UTW (w tym profesjonalizacja kadr), rozwoju aktywności ruchowej seniorów (w tym działalność edukacyjna, opracowywanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych).

 

Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego przeznaczono środki finansowe do łącznej kwoty 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych), przy czym:

  1. w 2019 r. środki finansowe do łącznej kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)
  2. w 2020 r. środki finansowe do łącznej kwoty 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)

Wyboru ofert i podziału środków finansowych dokona Zarząd Województwa.

 

Oferty na realizację zadań można składać w terminie

do 10 maja 2019r. do godz. 12.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie:ul.Piastowska32 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter)

lub

 • przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu!

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej ROPS, BIP ROPS w zakładce „organizacje pozarządowe/otwarte konkursy ofert”.

Informacje można uzyskać także w Dziale Polityki Społecznej ROPS (I piętro, pok. nr 12).

Samorząd Województwa Małopolskiego w 2018 r. przyznał dofinansowanie na realizację 37 zadań w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na łączną kwotę 700 000 zł.

 

Do pobrania: 

>>> Uchwała ZWM

>>> Regulamin konkursu

>>> Zasady przetwarzania danych osobowych

>>> Wzór oferty

>>> Umowa

>>> Sprawozdanie z realizacji zadania

>>> Oświadczenie

 

Spotkania informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert oraz działań na rzecz małopolskich seniorów

 

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych udziałem w konkursie dotacyjnym na spotkania informacyjne, które odbędą się w następujących terminach:

 

Kraków

25 kwietnia 2019 r. godz. 13:00

Sala Sesyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, VII piętro

>>> Agenda spotkania

 

Tarnów

26 kwietnia 2019 r. godz. 9:00

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Nowy Świat 30

>>> Agenda spotkania

 

Brzesko

26 kwietnia 2019 r. godz. 13:00

Regionalne Centrum Kulturalno - Biblioteczne, Plac Targowy 10

>>> Agenda spotkania

 

Nowy Sącz

30 kwietnia 2019 r. godz. 10:00

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Dom Gotycki, ul. Lwowska 3

>>> Agenda spotkania

 

Spotkania będą okazją do przekazania informacji dotyczących zasad ubiegania się o środki w ramach ogłoszonego w dniu 16.04.2019 r. otwartego konkursu ofert dedykowanego seniorom. Zostaną również zaprezentowane inne inicjatywy Samorządu Województwa realizowane w ramach polityki senioralnej.

 

Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o zgłoszenie obecności na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pod ww. numer telefonu do dnia 24.04.2019 r. do godz. 12:00.

 

Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie