Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

 

czyste powietrze logo

Wybory do Izby Rolniczej

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Odwołanie pogotowania przeciwpowodziowego Drukuj Email
piątek, 24 maja 2019 10:51, odsłon: 68

ZARZĄDZENIE NR 52/19
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego


Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 19  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401),  zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku ze stabilizującą się sytuacja hydrologiczną, spadkiem poziomu wód w rzekach i potokach oraz korzystnymi prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie odwołuję od godziny 10:00 dnia 24.05.2019 r. pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Sułkowice.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ds. bezpieczeństwa.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem i godziną podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.