Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)IX sesja Rady Miejskiej w sułkowicach Drukuj Email
piątek, 24 maja 2019 13:01, odsłon: 1338

K O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że IX sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

30 maja 2019 r.  (czwartek) o godz. 1600 w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6


Porządek obrad:


1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.    
3.    Przyjęcie protokołu obrad VIII sesji.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.    Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018”.
7.    Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Sułkowice”.
8.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
9.    Interpelacje i zapytania radnych.
10.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    wyrażenia zgody na umorzenie części pożyczki udzielonej Klubowi Sportowemu „Gościbia” w Sułkowicach;   
2)    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady  Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku;
3)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku;
4)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice - w jej granicach administracyjnych;
5)    sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach.
11.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12.    Komunikaty i informacje.
13.    Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.