Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Inwestycje gminne zrealizowane w 2018 roku Drukuj Email
środa, 29 maja 2019 08:24, odsłon: 2504

inwestycje2018

 

INWESTYCJE GMINNE ZREALIZOWANE W 2018 ROKU

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA   

MODERNIZACJA DROGI NA GRANICE W HARBUTOWICACH ETAP VI

1. Modernizacja drogi Na Granice w Harbutowicach Etap VI

Modernizacja drogi Na Granice w Harbutowicach, była kontynuacją inwestycji z poprzednich lat. W ramach etapu VI wykonano nakładkę asfaltową na odcinku 240 mb wraz z obsypaniem poboczy.

 

 

Wartość inwestycji: 108 000,28 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA 

BUDOWA OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 956 W SUŁKOWICACH

2. Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych drogi wojewódzkiej nr 956 w Sułkowicach

Inwestycja polegała na wykonaniu oświetlenie przejścia dla pieszych w okolicy Kuźni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 956.


Wartość projektu: 25.000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

ZAKUP URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 956, UL. 1 MAJA W SUŁKOWICACH

3. Zakup urządzenia rejestrującego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 956, ul. 1 Maja w Sułkowicach

Zadanie polegało na zakupie i montażu fotoradaru z masztem, obudową z lampą błyskową, filtrem polaryzacyjnym i pryzmatycznym. W ramach zadania wykonano również przyłącze energetyczne.

 

Wartość inwestycji: 154 145,00 zł

 

 INWESTYCJA ZREALIZOWANA

DOTACJA NA POMOC FINANSOWĄ – BUDOWA CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH W KRZYWACZCE

4. Dotacja na pomoc finansową – budowa chodników przy drogach powiatowych w Krzywaczce

W ramach zadania przekazano środki finansowe z budżetu Gminy Sułkowice na budowę chodników przy drogach powiatowych w Krzywaczce w kierunku Radziszowa i w kierunku Bęczarki. Inwestycja prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

 

Wartość dotacji: 137 597,00 zł

 

 IWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI NA DRODZE W KIERUNKU CMENTARZA W KRZYWACZCE

5. Modernizacja nawierzchni na drodze w kierunku cmentarza w Krzywaczce

W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej oraz realizację części robót tj. wykonano 60 mb drogi o nawierzchni z kostki brukowej. Prace wykonała grupa gospodarcza
Inwestycja realizowana ze środków funduszu sołeckiego.

 

Wartość zadania: 34 139,79 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

MODERNIZACJA DROGI W HARBUTOWICACH DZIAŁKA NR 1463

6. Modernizacja drogi w Harbutowicach działka nr 1463

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową do zgłoszenia robót związanych z modernizacją drogi na działce nr 1463. Wykonano również remont odcinka o długości 175 mb wraz z korytowaniem, geowłókniną, podbudową stabilizującą oraz nawierzchnią asfaltową.

 

Wartość zadania: 64 856,53 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

MODERNIZACJA ULICY BUKOWEJ W RUDNIKU (DZIAŁKA NR 1874, NR 1779, NR 3101)

7. Modernizacja ulicy Bukowej w Rudniku (działka nr 1874, nr 1779, nr 3101)

Modernizacja drogi ul. Bukowa w Rudniku działka nr 1874, nr 1779 i nr 310 polegała na utwardzeniu drogi oraz położeniu nawierzchni asfaltowej. Wyremontowany został odcinek o długości 125 m po istniejącym śladzie drogi tzn. bez zmiany parametrów technicznych.

 

Wartość zadania: 83 527,09 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

MODERNIZACJA DROGI „NA DZIAŁY” DZIAŁKA NR 346/1 W KRZYWACZCE

8. Modernizacja drogi „Na Działy” działka nr 346/1 w Krzywaczce

W ramach modernizacji drogi „Na Działy” w Krzywaczce działka nr 346/1 wykonano nową podbudowę z kruszywa łącznie z zagęszczeniem do odpowiedniego stopnia nośności oraz wykonano nawierzchnię z asfaltu. Długość zmodernizowanego odcinka drogi wyniosła 280 m. Prace wykonywane były po istniejącym śladzie drogi bez zmiany dotychczasowych parametrów technicznych.

 

Wartość zadania: 163 681,93 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI DZIAŁKA NR 1022 W KRZYWACZCE

9. Modernizacja drogi działka nr 1022 w Krzywaczce

Modernizacja drogi działka nr 1022 w Krzywaczce polegała na wykonaniu podbudowy tłuczniowej. Długość remontowanej drogi wyniosła 200 mb.

 

Wartość zadania: 33 493,20 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI DZIAŁKA NR 6796 W SUŁKOWICACH

10. Modernizacja drogi działka nr 6796 w Sułkowicach

Modernizacja drogi działka nr 6796 w Sułkowicach (przecznica od ul. Na Węgry) polegała na utwardzeniu drogi oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. Wyremontowana została nawierzchnia o powierzchni ok. 570 m2.

W ramach zadania zakupiono materiał oraz zlecono usługi koparką. Prace wykonywała grupa gospodarcza.

Wartość zadania: 75 763,98 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA DROGI DZIAŁKA NR 2190 W SUŁKOWICACH

11. Modernizacja drogi działka nr 2190 w Sułkowicach

Modernizacja drogi działka nr 2190 w Sułkowicach polegała na remoncie drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalnych, poprzez korytowanie, wykonanie nowej podbudowy oraz nakładki asfaltowej.

Długość remontowanego odcinka wynosiła około 120 mb. Inwestycja została wykonana w granicach pasa drogowego, bez zmiany parametrów technicznych i sposobu odwodnienia

 

Wartość zadania: 82 330,73 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

MODERNIZACJA UL. LEŚNA W SUŁKOWICACH ETAP II

12. Modernizacja ul. Leśna w Sułkowicach etap II

Modernizacja drogi ul. Leśna (dawniej ul. 21 Stycznia), działka nr 1668/2 w Sułkowicach polegała na remoncie kolejnego odcinka drogi na długości około 130 mb o zmiennej szerokości. Droga dojazdowej do zabudowań mieszkalnych została wykorytowana, wykonano nową podbudowę oraz położono nawierzchnię asfaltową.

Inwestycja została wykonana w granicach pasa drogowego, bez zmiany parametrów technicznych i sposobu odwodnienia.

 

Wartość zadania: 87 621,65 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 
 

OBIEKTY KOMUNALNE

 ROZBUDOWA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUDNIKU O BUDYNEK HALI SPORTOWEJ

1. Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku o budynek hali sportowej 

Zadanie realizowane w latach 2015 - 2018 w ramach rozbudowy Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku. W wyniku realizacji powstała hala sportowa o wymiarach 33,40 x 20,5 m, co zapewnia pole gry o wymiarach 32,0 x 19,0 m. Oprócz głównej hali mieści się tam mała sala do ćwiczeń, galeria stanowiąca widownię hali, zespół szatni i sanitariatów dla uczniów niepełnosprawnych, magazyn sprzętu sportowego, gabinet, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. 

Parametry budynku: powierzchnia zabudowy 891 m2, powierzchnia użytkowa 1289 m2, kubatura 7243 m3. 

Do budynku wykonano przyłącza: woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz.

 

Wartość zadania: 5 078 447,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ PRZY ZPO W HARBUTOWICACH

2. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ZPO w Harbutowicach

W ramach zadania powstało nowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 34,00 x 16,00 m wraz z elementami towarzyszącymi: piłkochwytami, ogrodzeniem, kanalizacja opadową, oświetleniem i wyposażeniem. Wykonano również utwardzonego obejścia wokół boiska kostką brukową. Prace zostały wykonane w oparciu o pozwolenie na budowę nr AB.6740.131.2017 Starosty Myślenickiego z dnia 10.03.2017 r. 

 

Wartość zadania: 582 645,95 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HARBUTOWICACH

3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Harbutowicach

Zlecono wykonanie dwóch koncepcji rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Harbutowicach.

 

Wartość zadania: 20 000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZPO W BIERTOWICACH

4. Budowa budynku sali gimnastycznej przy ZPO w Biertowicach 

Zadanie wieloletnie 2018 - 2020. Wykonano część prac ziemnych i fundamentowych, ściany nośne. Wykonano montaż więźby dachowej oraz pokrycia. Przewidziany termin zakończenia czerwiec 2020 r.  

 

Wartość zadania: 482 714,81 zł 

 

INWESTYCJA W TRAKCIE REALIZACJI

 

 
MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SUŁKOWICACH

5. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach

W ramach inwestycji wykonano kompleksowy remont łazienki dla chłopców na I piętrze w budynku A Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułkowicach: montaż drzwi, wykonanie podejść kanalizacyjnych i wodociągowych, montaż umywalek i sedesów, wykonanie instalacji CO, filizowanie ścian oraz montaż elektryki.

 

Wartość zadania: 46 191,47 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 1 W SUŁKOWICACH

belka

 

6. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach 

Zadanie współfinansowane w ramach programu PROW. Na placu zamontowano urządzenia wg projektu (zestaw zabawowy wraz z piaskownicą, bujaki, zestawy do ćwiczeń, ławeczki, kosze, tablica informacyjna). Urządzenia zamontowane na nawierzchni z trawy naturalnej.

 

Wartość zadania: 139 398,37 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

MODERNIZACJA BUDYNKU PS NR 2 W SUŁKOWICACH

7. Modernizacja budynku PS Nr 2 w Sułkowicach 

W ramach zadania wykonano wymianę podłogi w jednym oddziale około 80 m2. Zdjęto stary zniszczony parkiet i wykonano nowa podłogę z wykładziny PCV z wywinięciem na ściany i wzorem. 

 

Wartość projektu: 12.000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

ZAKUP WYPOSAŻENIA GABINETU DENTYSTYCZNEGO DLA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RUDNIKU

8. Zakup wyposażenia gabinetu dentystycznego dla Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku

W ramach zadania zakupiono kompletny fotel dentystyczny tzw. unit wraz z akcesoriami, z autoklawem i wstrząsarkę do amalgamatu. 

 

Wartość zadania: 80 000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

WYMIANA DACHU NA KAPLICZCE W RUDNIKU

9. Wymiana dachu na kapliczce w Rudniku 

Zadanie obejmowało wyminę dachu na kaplicy w Rudniku, poprzez wymianę pokrycia dachowego wraz z łatami, obróbkami z blachy powlekanej i orynnowanie, malowanie wieży.

Inwestycja realizowana ze środków funduszu sołeckiego.

 

Wartość zadania: 33 800,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

MODERNIZACJA PLACU ZABAW NA OSIEDLU ZIELONA W SUŁKOWICACH

10. Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Zielona w Sułkowicach 

W ramach zadania doposażono istniejący plac zabaw w nowe urządzenia: zestaw zabawowy, karuzela, bujaki.

 

Wartość zadania: 25 719,30 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

 

INFRASTRUKTURA LINIOWA

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. STANASZKA W SUŁKOWICACH ETAP I

1. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Stanaszka w Sułkowicach etap I

Wykonano dokumentację projektową realizacja będzie przebiegała etapami. W tym roku wykonano etap I który polegał na zamontowaniu 180 mb sieci i 4 punktów świetlnych.

 

Wartość zadania: 34 940,48 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. ZAGUMNIE – BOCZNA W SUŁKOWICACH

2. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zagumnie – Boczna w Sułkowicach

W ramach zadania wykonano 336 mb sieci napowietrznej oraz zamontowano dwa słupy i 6 punktów świetlnych.

 

Wartość zadania: 30.000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

BUDOWA OŚWIETLENIE ŁĄCZNIKÓW MIĘDZY UL. CENTRALNĄ I UL. SŁONECZNĄ W RUDNIKU ETAP II

3. Budowa oświetlenie łączników między ul. Centralną i ul. Słoneczną w Rudniku etap II 

W ramach zadania wykonano oświetlenie łączników między ul. Centralną i ul. Słoneczną w Rudniku etap II  na odcinku 200 mb sieci napowietrznej oraz zamontowano trzy słupy i 4 punktów świetlnych.

 

Wartość zadania: 25 000,00 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ 956 W BIERTOWICACH

4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej 956 w Biertowicach 

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz zamontowano 240 mb sieci napowietrznej, 6 słupów i 3 punkty świetlne.

Inwestycja realizowana ze środków funduszu sołeckiego.

 

Wartość zadania: 34 120,24 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA

 

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE NA KOŃCÓWKĘ W HARBUTOWICACH ETAP IV

5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze Na Końcówkę w Harbutowicach etap IV

Wykonano kolejny etap oświetlenia terenu przy drodze gminnej Końcówka w Harbutowicach. Wybudowano 490 mb sieci, 6 słupów oraz 7 punktów świetlnych.

Była to kontynuacja budowy oświetlenia zaprojektowanego i rozpoczętego w latach poprzednich. 

Inwestycja realizowana ze środków funduszu sołeckiego.

 

Wartość zadania: 34 120,24 zł

 

INWESTYCJA ZREALIZOWANA