Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)XII sesja Rady Miejskiej Drukuj Email
piątek, 23 sierpnia 2019 11:55, odsłon: 1035

K O M U N I K A T

 

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XII sesja Rady Miejskiej wSułkowicach odbędzie się wdniu:

 

29 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 1600 w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu obrad XI sesji.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice do nowego roku szkolnego 2019/2020.

9. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i Komisji stałych za pierwsze półrocze 2019 r.

10. Informacja o bilansie skonsolidowanym Gminy Sułkowice sporządzonym na dzień 31grudnia 2018 r.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej wSułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 r.;

2) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Biertowice;

3) zmiany Uchwały Nr XLIII/339/2010 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych wprzedszkolach, szkołach iinnych placówkach prowadzonych przez Gminę Sułkowice;

4) przyjęcia „Regulaminu Korzystania z Gminnych Placów Zabaw;

5) powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych;

6) wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy;

7) rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sułkowice.

12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

13. Komunikaty i informacje.

14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Wiecej informacji na temat sesji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.