Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)Informacja o wynikach konsultacji Drukuj Email
wtorek, 19 listopada 2019 09:29, odsłon: 1982

Sułkowice, 18 listopada 2019 r.

 
Informacja o wynikach konsultacji społecznych
w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2020”

 

W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Sułkowice w dniu 29 października 2019 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

 

Konsultacje, które trwały od 6 - 15 listopada 2019 r. zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nr XXXIV/271/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Sułkowice.

W konsultacjach mogli uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Sułkowice.

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnych opinii do projektu Programu, na druku Formularza Konsultacji, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 111/19 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu……..”.

Opinie można było:

1) przesyłać listownie – na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice, lub

2) złożyć na dzienniku podawczym Urzędu (sala obsługi klienta, pok. 01),

w wyżej określonym terminie.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy informacyjnej

Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

W oparciu o procedury konsultacji, zostało zgłoszone jedno stanowisko w powyższej sprawie.

Burmistrz

Artur Grabczyk

Wyniki konsultacji do pobrania w formacie MS Word

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Awarie oświetlenia ulicznego
prosimy zgłaszać

w czasie pracy Urzędu
12 273 20 75 wew. 21
691-66-55-91

Poza godzinami pracy Urzędu
Infolinia TAURON 991