Serwis internetowy Gminy Sulkowice wykorzystuje COOKIES

sejm2019-logo

 

czyste powietrze logo

Jakość powietrza

 powietrze

Gospodarka nieruchomościami

Dla przedsiębiorców


ceidg

ePUAP

Elektroniczna
Skrzynka Podawcza

(wymaga konta na platformie ePUAP)XV sesja Rady Miejskiej Drukuj Email
piątek, 22 listopada 2019 13:27, odsłon: 2432

K O M U N I K A T

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

28 listopada 2019 r.  (czwartek) o godz. 1600 w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.       

3. Przyjęcie protokołu obrad XIV sesji.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Zagadnienia z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Sułkowice.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)     zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku;

2)     przyjęcia programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2020;

3)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

4)     wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Sułkowice;

5)     ustalenia wysokości dopłat do taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2020;

6)     wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy;

10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

11.Komunikaty i informacje.

12. Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w BIP